Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
869KB

STRUČNA USAVRŠAVANJA U KORAK S VREMENOM

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) javna je ustanova čija je osnovna djelatnost obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u obrazovanju kao i stručno usavršavanje učitelja i nastavnika u svim predmetima koji se predaju u obrazovnom sustavu u Republici Hrvatskoj. Pandemija Covid-19 promijenila je percepciju dosadašnjeg života i rada te značajno utjecala i na način organizacije stručnog usavršavanja AZOO. Stroge mjere i ograničenja protiv pandemije zahtijevale su prilagodbu te je AZOO morala osigurati druge oblike stručnog usavršavanja kako bi uspješno pružala podršku učiteljima i nastavnicima u stjecanju znanja i vještina potrebnih za obavljanje odgojno-obrazovnih zadataka. U 2020. i 2021. godini stručna usavršavanja u organizaciji AZOO odvijala su se uglavnom online. U katalogu stručnog usavršavanja AZOO i u aplikaciji ettaedu.hr koja se koristi za prijavu sudjelovanja može se uočiti da je broj stručnih usavršavanja i broj sudionika značajno povećan. U cilju kvalitetnijeg stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika viši savjetnici AZOO sudjeluju u raznim projektima na državnoj i međunarodnoj razini u kojima je AZOO jedan od partnera. Zajedno s ostalim partnerima u projektima, javnim i državnim institucijama kao što su MZO, CARnet, NCVVO i mnoge visokoobrazovne ustanove, AZOO unaprjeđuje rad viših savjetnika u smjeru provođenja i podrške u provođenju novih strategija stručnog usavršavanja prilagođenim novim generacijama učitelja, a time i novim generacijama učenika. Planirana radionica bi trebala omogućiti sudionicima Konferencije upoznavanje s nekim novim strategijama stručnog usavršavanja proizašlih iz prethodnih iskustava i na temelju rezultata projekata u kojima AZOO sudjeluje i koji su ključni za uspješnu implementaciju novih spoznaja u sustav obrazovanja RH. Radom u radionici sudionici će imati priliku raspraviti prednosti i nedostatke tradicionalnih načina stručnog usavršavanja u usporedbi s novim načinima. Moći će doprinijeti unapređenju stručnog usavršavanja koje provodi AZOO na način da će njihove povratne informacije biti uključene u buduća planiranja stručnih usavršavanja.

Jelena Noskov
Agencija za odgoj i obrazovanje
Croatia

Visoko obrazovanje stekla na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Preko 20 godina iskustva rada u osnovnoj i srednjoj školi. Viša savjetnica za matematiku od 2016.

Izabela Potnar Mijić
Agencija za odgoj i obrazovanje
Croatia

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Višegodišnje iskustvo rada u osnovnoj i srednjoj školi. Viša savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje od 2011.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna predznanja.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC