Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
13.6MB

Digitalna transformacija srednjoškolskog okruženja

Promjene koje digitalna transformacija donosi u odgojno-obrazovni sustav predstavit će se na primjeru digitalizacije i digitalne transformacije u srednjoškolskom okruženju i iskustvima koje su autorice stekle radom u XV. gimnaziji u Zagrebu. Postizanje digitalne zrelosti kao imperativ odgojno-obrazovnog sustava 21. stoljeća često se doživljava kao proces koji se u skladu s vremenom u kojem živimo i poučavamo događa spontano, a ne kao prilika da planirana i organizirana primjena tehnologije kod učenika i nastavnika potakne strukturirane promjene u načinu razmišljanja, učenja i poučavanja s naglaskom na razvoj kritičkog mišljenja. Visoka razina uključenosti IKT-a u školsku svakodnevnicu treba podrazumijevati kontinuirani razvoj i unapređivanje digitalnih kompetencija koje će svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa pružiti jednako kvalitetne mogućnosti za razvoj digitalnih vještina. Strateško pristupanje u razvijanju vještina za upravljanje i integraciju IKT-a pokazalo se kao složen proces koji zahtijeva sustavnu analizu mnogobrojnih čimbenika. Brze i nepredvidljive tehnološke promjene u suvremenom svijetu zahtijevaju stalnu prilagodbu obrazovnih sustava, a najveća očekivanja i izazovi stavljeni su upravo pred odgojno-obrazovne djelatnike kao glavne nositelje tih prilagodbi. Kako bi primjena digitalnih tehnologija imala mjerljiv učinak na afektivne (uključenost i motivacija učenika) i kognitivne ishode učenja, nastavnicima i učenicima potrebna je sustavna podrška, koja uključuje tehničku podršku i odgovarajuće edukacije. Kontinuirano povezivanje upravljačkih vještina i pedagoških inovacija pridonosi unapređivanju digitalnih kompetencija. Ključ razvoja digitalnih kompetencija je razmjena znanja i primjera dobre prakse, a to je upravo i svrha konferencijskog rada Digitalna transformacija srednjoškolskog okruženja. Autorice će predstaviti neophodne cjeloživotne vještine u digitalnom okruženju, njihov razvoj na razini škole te smjerokaze u ostvarivanju digitalne zrelosti.

Ozana Bijelonjić
XV. gimnazija
Croatia

Ozana Bijelonjić je završila studij glazbene pedagogije na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Još od studentskih dana stječe iskustvo rada u prosvjeti, a zatim kroz rad u nastavi glazbene kulture, klavira, glazbenih oblika i solfeggia oblikuje svoj daljnji profesionalni razvoj. Od 2013. godine radi u XV. gimnaziji u Zagrebu kao nastavnica glazbene umjetnosti. Voditeljica je mješovitog pjevačkog zbora i raznih komornih sastava u okviru glazbenih aktivnosti u XV. gimnaziji, s kojima redovito nastupa na humanitarnim koncertima, festivalima i sl. Glavna je urednica digitalnog časopisa XV. gimnazije MIOC Media Corner, voditeljica nekoliko školskih projekata i aktivan član školskog Tima za kvalitetu. Od 2020. godine u zvanju profesora mentora. U slobodno vrijeme za Hrvatsku akademsku istraživačku mrežu CARNET, kao vanjska suradnica portala škole.hr, piše članke o suvremenim metodama poučavanja i aktualnim temama iz područja glazbene umjetnosti, poput uloge umjetne inteligencije u skladateljskom procesu. Recenzentica je udžbenika iz glazbene umjetnosti za četverogodišnji gimnazijski program, u izdanju Školske knjige te autorica digitalnih obrazovnih sadržaja za sva izdanja navedene udžbeničke serije. Redovito se usavršava na području struke s posebnim naglaskom na suvremeni pristup poučavanju te uvođenje digitalnih obrazovnih sadržaja u odgojno – obrazovni proces.

Zrinka Pandžić
XV. gimnazija
Croatia

Zrinka Pandžić je završila studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je kao nastavnica psihologije i stručna suradnica školska psihologinja u XV. gimnaziji u Zagrebu. Članica je školskog Tima za darovite učenike i Tima za kvalitetu. Iskustvo rada stekla je i na drugim razinama obrazovnog sustava. Više od deset godina radila je kao stručna suradnica školska psihologinja u Osnovnoj školi Antuna Branka Šimića u Zagrebu te kao višegodišnji vanjski suradnik na diplomskom studiju psihologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu i preddiplomskim kolegijima Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu. Interesna područja rada su joj psihologija obrazovanja te mentalno zdravlje djece i adolescenata. Redovito se stručno usavršava na stručnim i znanstvenim skupovima te seminarima, a dodatno se educira u psihoterapijskom radu.

Potrebno predznanje: Polaznici ne trebaju imati nikakva određena predznanja.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC