Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
12.6MB

STEAM AR Laboratorij

STEAM obrazovanje podučava učenike više od samo prirodnih i matematičkih pojmova. S naglaskom na praktičnom učenju s primjenama u stvarnom svijetu i povezivanju s umjetnošću pomaže u razvoju širokog spektra vještina, uključujući kreativnost i kompetencije 21. stoljeća. Medijska i informacijska pismenost, učinkovitost, međuljudske vještine, komunikacija, prilagodljivost i inicijativa primjeri su ovih kompetencija. STEAM obrazovanje također podučava rješavanju problema, kritičkom razmišljanju, kreativnosti, znatiželji, donošenju odluka, vodstvu, inovativnosti, prihvaćanju neuspjeha i drugim vještinama. Tehnologija proširene stvarnosti (AR) već je neko vrijeme vodeći trend u odgojno-obrazovnom procesu. Osim što omogućavaje učenicima da kroz igru, na zabavan način putem multisenzornih iskustava ponove i uvježbaju potrebne kurikulumske ishode, ovako kreirana iskustva nadilaze ograničenja tradicionalnih medija, sam nastavni predmet čini opipljivim, a istovremeno je moćan alat u motivaciji kao i u uključivanju učenika u sam nastavni proces. Sudionici radionice će se ukratko upoznati s mogućnostima AssemblrEDU aplikacije i pratećom platformom. Sudionicima će biti prikazani načini na koje ova platforma omogućuje interaktivne, suradničke i zabavnije aktivnosti učenja uz 3D i AR: prenošenje datoteka, pisanje bilježaka, dijeljenje vizualnih sadržaja u 3D i/ili AR okruženju. Nakon upoznavanja s mogućnostima aplikacije AssemblrEDU polaznici radionice će aktivno sudjelovati u razrješavanju problema u AR laboratoriju kako bi stekli uvid u mogućnosti koje platforma pruža. Kroz niz različitih aktivnosti integriranih u AR laboratorij sudionici će pronalazit tragove, rješavati probleme i zagonetke iz različitih područja znanosti. Uz STEM predmete susretat će se s književnošću, glazbenom i likovnom umjetnošću, a sve s ciljem pronalaska ključa laboratorija. Kreiranjem ovakvih nastavnih sadržaja razvija se kreativnost i životne vještine 21. stoljeća kod učenika i učitelja/nastavnika.

Tina Marković
CARNET
Croatia

Tina Marković radi na mjestu experta u Odjelu za podršku korisnicima. Posjeduje višegodišnje iskustvo u vođenju europskih projekata te u provođenju projektnih aktivnosti koje imaju za cilj popularizirati primjenu informacijsko komunikacijske tehnologije u obrazovanju te integraciju inovativnih metoda u učenju i poučavanju. Zadnjih pet godina vodi projekte Scientix i DOTS(Development of transversal skill in STEM) čiji je cilj popularizacija prirodoslovnih predmeta kod nastavnika osnovnih i srednjih škola te stvaranje zajednice praktičara svih STEM nastavnika u zemljama članicama EU. Članica je i programskog odbora Znanstvenog piknika u kojem CARNET sudjeluje od 2015. godine kao jedan od organizatora. U projektu e-Škole sudjeluje u dijelu koji se bavi opremanjem Regionalnih obrazovnih centara (ROC) u 15 škola odabranih putem javng poziva. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Poslovna informatika. Završila je CARNET-ovu E-learning akademiju i stekla licencu projektnog menadžera.

Ella Rakovac Bekeš
I. gimnazija Osijek
Croatia

Ella Rakovac Bekeš nastavnica je matematike u I. gimnaziji Osijek. Nakon stjecanja zvanja profesora matematike i informatike na Sveučilišnom odjelu za matematiku u Osijeku, stječe i zvanje magistrice znanosti na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Kao jedan od Scientix ambasadora za RH sudjeluje u brojnim pilot-projektima, te promovira i provodi veliki broj STEM aktivnosti. Sudjeluje na brojnim državnim i međunarodnim znanstvenim konferencijama i stručnim skupovima kao aktivni sudionik. Aktivno sudjeluje na međunarodnim Erasmus projektima, te projektima iz STEM područja, a najveći doprinos daje u području inovacije nastave primjenom tehnologije proširene stvarnosti i očuvanja nematerijalne kulturne baštine. Autorica objavljenih digitalnih obrazovnih sadržaja. Višegodišnja dobitnica nagrade MZO za najboljeg odgojno-obrazovnog djelatnika. Promovirana u zvanje izvrsnog savjetnika.

Potrebno predznanje: Sudionici radionice trebaju biti u stanju koristiti svoj mobilni uređaj, instalirati aplikaciju te se registrirati na platformu.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC