Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
17.2MB

eTwinning: digitalnim alatima do boljeg znanja

eTwinning je najveća europska odgojno-obrazovna zajednica namjenjena međunarodnoj suradnji i provođenju virtualnih projekata. Dugi niz godina aktivno sudjelujemo na istoimenoj platformi te provodimo projekte prilagođene dobi i predmetnom području. Rad je pregled iskustava i ideja stečenih tijekom provođenja eTwinning projekata u ovoj školskoj godini na satovima Engleskog jezika i tijekom provođenja slobodnih sati u knjižnici u našoj školi. U nastavi Engleskog jezika projekte, integrirane u nastavni kurikulum, provodimo kroz zabavne i kreativne aktivnosti u kojima je naglasak na razvijanju svih jezičnih vještina potrebnih za samostalno ovladavanje stranim jezikom. Učenici su radom u paru i grupama zajednički dolazili do rješenja za pojedini zadatak te odabirali primjeren alat za prezentaciju svog rada. Za predstavljanje učenici su koristili alate Flipgrid i Voki te uređivali izrađene videe i stvarali avatare. U Canvi stvarani su videi, posteri, plakati i logo. Ankete su izrađene u Google Formsu i Surveymonkey. Chatterpix je korišten za dodavanje glasa. ToonyTool za uređivanje slike i dodavanje teksta u oblačiće. Kod glasanja koristili smo Tricider i Menti. Većina zajedničkih radova svih partnera u projektima prikazana je interaktivnim prezentacijama u alatu Genially. Tijekom godine učenici su upoznali svoje vršnjake i međusobno komunicirali video pozivima na zoom platformi.Za izradu kvizova korišteni su Kahoot, Quizzlet, Learningapps. Završni rad u projektima bilo je kreativno pisanje i ilustriranje zajedničkih priča svih partnera korištenjem e knjiga u alatima Storyjumper i Bookcreator. Projektima u školskoj knjižnici radi se na razvoju digitalne pismenosti i suradničkog učenja te korištenju različitih izvora informacija. Učenici su se stvaralački izražavali gradeći Minecraft EE svjetove od kojih je svaki svijet trebao ostvariti zadane ishode iz nekog predmeta ili međupredmetnih tema. Povezali smo matematiku, povijest (hrvatsku i svjetsku), pretraživanje informacija na internetu i enciklopedijama u knjižnici, autorsko pravo i navođenje izvora. Kroz rad na zadacima razvijali smo vještine 21. stoljeća: kreativnost, suradnju, kritičko i komputacijsko razmišljanje.

Maja Knez Vranić
OŠ" Vladimir Nazor" Pisarovina
Croatia

Maja Knez Vranić učiteljica je RN s engleskim jezikom. Od samog početka radi na mjestu učiteljice engleskog jezika u osnovnoj školi (OŠ Grabrik Karlovac; OŠ “Anun Klasinc”, Lasinja; OŠ “Vladimir Nazor” Pisarovina). Često u nastavi koristi nove tehnologije kako bi nastava današnjim generacijama bila zanimljivija i u trendu. Aktivno s učenicima sudjeluje u nizu međunarodnih projekata na eTwinning platformi. Članica školskog Erasmus tima. Godine 2022. napredovala u zvanje učitelj mentor.

Blanka Špeglić
OŠ" Vladimir Nazor" Pisarovina
Croatia

Blanka Špeglić učiteljica je razredne nastave i matematike te diplomirana knjižničarka. Kao učiteljica matematike radila je u OŠ “Vladimir Nazor” Pisarovina, a zatim nastavila rad u istoj školi kao školska knjižničarka. Uključivanjem u različite projekte kontinuirano radi na poticanju čitanja i razvoju čitalačke i informacijske pismenosti. U radu često koristi IKT alate te poučava učenike osnovama programiranja. S učenicima sudjeluje u eTwinning projektima, članica je školskog Erasmus tima. 2021. godine napredovala je u zvanje stručni suradnik školski knjižničar mentor.

Potrebno predznanje: Osnovna znanja o digitalnim alatima.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC