Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1.3MB

Digitalna tehnologija vs. različitost

Cilj ovog rada je ukazati na važnost i značaj digitalnih tehnologija, ali i izazove u kreiranju nastave na daljinu i poticanja učenika s različitim stupnjem i vrstom teškoća na realizaciju predviđenog nastavnog plana i programa. Iako je korištenje novih tehnologija svakodnevnica u nastavi učenika s teškoćama, u periodu izolacije bilo je važno pronaći način za motivaciju i praćenje nastavnih sadržaja kako samih učenika tako i njihovih roditelja. Biti roditelj djeteta s teškoćom veliki je izazov, posebice u ovom periodu kada roditelji osim svoje prirodne uloge mora preuzeti i ulogu učitelja. Iz tih razloga, zadatak učitelja je prilagoditi nastavni sadržaj putem različitih digitalnih alata koji će biti razumljiv djetetu, ali i roditelju te putem društvenih mreža, video poziva, telefona održavati komunikaciju kako bi učenik i dalje osjećao socijalizacijski aspekt i povezanost sa svojim učiteljem. Škola učenicima s teškoćama ne predstavlja samo odgojno-obrazovnu ustanovu, već priliku unaprjeđivanja socijalnih kompetencija, pozitivnih vršnjačkih odnosa, strukturu rada te razvijanje svakodnevnih vještina. Svaka vrsta teškoća vrlo često podrazumijeva različiti pristup učeniku, individualizaciju zadataka te prilagodbu zadataka. Budući je izolacija nastupila preko noći, a učenici s teškoćama vrlo često podložni su unaprijed predviđenom rasporedu i rutini, važno je bilo objasniti razloge ostanka kod kuće i način funkcioniranja nastave na daljinu. Pozitivna strana nastave na daljinu je razvijanje bolje povezanosti i suradnje između učitelja i roditelja, ali i prilika za dodatnim radom roditelja te uvid u mogućnosti i znanja učenika koja do sada možda nisu bila primijećena i otkrivena. Zaključno, uvijek je važno imati na umu da je roditelj samo roditelj te da nam u središtu planiranja nastavnog rada uvijek treba biti učenik, kako u akademskim vještinama tako i u funkcioniranju u svakodnevnim situacijama u svojim lokalnim sredinama.

Luka Femec
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce
Croatia

Luka Femec magistar je edukacijske rehabilitacije, praktičar MarteMea, licencirani provoditelj Melba-e te polaznik postdiplomskog studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je kao učitelj edukacijski rehabilitator u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce u ulozi voditelja odgojno-obrazovne skupine. Ujedno je i predsjednik Udruge za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom LOKI te voditelj nekoliko projekata s ciljem edukacije i senzibilizacije opće populacije prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. U svoj rad nastoji implementirati korištenje novih digitalnih tehnologija i alata te je unutar svoje ustanove zadužen za vođenje eDnevnika te administriranje tehničke opreme i sustava. Kao autor i koautor nekolicine predavanja, stručnih i znanstvenih radova ukazuje na mogućnosti, potrebe i prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u zajednici.

Marica Brzica
Osnovna škola Visoka Split
Croatia

Marica Brzica je profesorica matematike i informatike. Nosi titule Wakelet ambasadora, MIE Master Trainer-a, MIE Expert-a, MIE Fellow-a, Mote Certified Educator-a, BookCreator Certified Autor-a. U osnovnoj školi Visoka radi od 2016. godine, trenutno kao učiteljica matematike i informatike, u zvanju učitelj mentor. Aktivna je autorica i sudionica u eTwinning projektima, u Erasmus projektima kao i u nizu školskih projekata. Od početka rada Centra izvrsnosti SDŽ sudjeluje aktivno kao mentor, već je treću godinu član Stručnog povjerenstva CI iz matematike (CIM). Članica je Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja iz matematike. Zadnje tri godine je dopredsjednica Splitskog matematičkog društva. Voditeljica je mnogih stručnih usavršavanja i webinara o uporabi digitalnih alata u nastavi za učitelje i nastavnike u sklopu eTwinning projekta Webučionica. Profesionalni razvoj bazira na uporabi digitalne tehnologije u nastavi i na promicanju njenih pozitivnih utjecaja na razvoj učeničkih digitalnih kompetencija. Svoje znanje i iskustvo rado dijeli sa kolegama u zbornici te na stručnim skupovima različitih razina.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna predznanja polaznika.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC