Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
13.5MB

Cobie AI – Artificial Assistant

Pametne tehnologije su svuda oko nas, možemo vidjeti veliki porast umjetne inteligencije i u obrazovanju. Velike su mogućnosti korištenja umjetne inteligencije za podučavanje informatike. Učitelji moraju biti uz učenike i provjeravati njihov kod, a tu im pametna učionica može pomoći. Iako je tehnologija sve prisutnija, mislimo da su učitelji još važniji u procesu učenja. Učitelji su okosnica procesa učenja, oni su motivatori i uzori učenicima, to je važan dio poučavanja. Kada uvodimo tehnologiju u učionicu želimo da se učitelji još više istaknu. Ovo je opis jednog takvog projekta gdje je pametna učionica uvedena kod 11-godišnjaka u OŠ Središće u Zagrebu. Učenici se odlično snalaze u blokovskom programiranju, ali kada trebaju napisati kod tu se pogube, jako im je teško i nerazumljivo. Neki su učenici možda plahi pa se boje pitati ako im nešto ne ide. Uz digitalnog pomoćnika na računalu učenik će se osjećati sigurnije, bit će slobodnije i radije će poslati poruku s pitanjem nego pitati u živo. Uz pomoć nove tehnologije COBIE AI, učenici su prvo programirali koristeći blokovske naredbe, a zatim su programirali u Pythonu. U svakom trenutku učenik može provjeriti svoj kod i rezultat izvršavanja koda, može komunicirati s učiteljem i može nastaviti dalje ako je sve točno riješeno. To je učenicima bilo jako zabavno i zanimljivo. Neke mogućnosti ove tehnologije: -Cobie AI nudi jedinstven uvid u kod svih učenika u stvarnom vremenu dok učenici programiraju. -Učitelj prati što učenici rade, može vidjeti koliko zadataka su riješili, ako je potrebna pomoć učitelj sa svog računala može vidjeti svakog učenika što točno radi. -Cobe AI također priprema prijedloge za učitelja na način da učitelj može poslati poruku odnosno preporuke učenicima. -Cobie AI ima mogućnost pokretanja sintetičkog predavanja, predavanje može održati za nastavnika. -Učenici mogu samostalno slušati lekcije svojim tempom, što znatno olakšava rad u heterogenim skupinama učenika.

Božena Ukić
Osnovna škola Središće
Croatia

Božena je profesorica informatike i tehničke kulture. Ima 14 godina radnog iskustva. Trenutno radi u osnovnoj školi Središće. Mentorica je učenicima na natjecanjima i smotrama, sudjeluje na raznim edukacijama, eTwinning projektima, od svibnja 2021. promovirana je u učitelja mentora, u veljači 2022. proglašena je“ CodeWeek leading teacher“ za Hrvatsku. U svakodnevnim aktivnostima povezuje STEM i IKT, organizira radionice Micro:bit, Arduino, Robotika, primjenjuje suvremene metode poučavanja u svom radu, na taj način promiče razvoj digitalnih kompetencija kod učenika.

Miha Cirman
CodeBrainer d.o.o.
Slovenia

Miha is B.Sc. of Computer and Information Science and uses more than 15 programming languages for his work in order to leverage the best new technologies. After 20 years of coding he decided to give back his knowledge. He spent the last 6 years teaching coding and led a team of smart individuals to develop an AI assistant, named Cobie AI, for teaching computer science. He sees the future where everyone would use programming in some way, from designers, artists to teachers, engineers. That is why he strongly believes that the mission of teaching the current generation of algorithmic thinking and coding is so important.

Potrebno predznanje: Potrebna predznanja za uspješno pohađanje radionice su poznavanje rada na računalu, poznavanje terminologije: naredba, program, programiranje.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC