Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Što je napravljeno kod digitalne zrelosti škola?

Na okruglom stolu govorit će se o: ulozi ravnatelja i nastavnika u procjeni digitalne zrelosti škole, ulozi učenika (razvoj igrice i evaluacija zrelosti kroz igricu), rezultatima vanjske procjene i samoprocjene, faktorskoj analizi, korelaciji između elemenata digitalne zrelosti i domena i potpori školama.

Nina Begičević Ređep
Fakultet organizacije i informatike

Igor Balaban
Fakultet organizacije i informatike

Dragana Kupres
CARNET

Siniša Stričak
OŠ Čakovec

Sonja Lušić Radošević
IX. gimnazija, Zagreb

Potrebno predznanje:

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC