Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Predstavljanje projekta e-Sveučilišta

Na konferenciji će se predstaviti projekt e-Sveučilišta. Projekt se provodi s ciljem digitalne preobrazbe visokog obrazovanja (VO) u Republici Hrvatskoj (RH) poboljšanjem digitalne nastavne infrastrukture, uvođenjem digitalnih nastavnih alata te osnaživanjem digitalnih kompetencija nastavnika za poučavanje u digitalnom okruženju. Digitalnoj preobrazbi javnih ustanova u visokom obrazovanju pristupit će se sustavno. Digitalna preobrazba doprinosi fleksibilnosti i inovativnosti obrazovanja, objedinjuje podizanje organizacijskih, upravljačkih, infrastrukturnih i obrazovnih kategorija razvijenosti, omogućuje konvergenciju javnih nacionalnih i EU politika VO-a ujedno kontinuirano prateći aktualne smjerove razvoja u digitalnoj tehnologiji. CARNET na projektu surađuje s partnerskom organizacijom i stručnjacima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) koji donose preporuke i smjernice na temelju prakse ostalih zemalja koje su realizirale usporediva ulaganja u visokom obrazovanju. OECD i stručne službe CARNET-a će u okviru analize stanja i potreba utvrditi vrstu i opseg investicija u javne ustanove visokog obrazovanja na cijelom području RH.

Dragana Kupres
CARNET

Potrebno predznanje: Nije potrebno predznanje.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC