Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
ppt
7.6MB

What is postdigital?

Od 2000. godine koncept postdigitalnog se brzo proširio na razna područja ljudskog interesa. Ovisno o kontekstu, postdigitalno se razvilo u različitim smjerovima i nosi različita značenja. Iako postoje dobri razlozi zašto postdigitalno ne treba strogo definirati, postoji potreba za opisom njegovih brojnih aspekata i njihovih implikacija. Ova prezentacija opisuje uporabu postdigitalnog u umjetnosti, humanističkim i društvenim znanostima te njihove implikacije na obrazovna istraživanja i praksu.

Petar Jandrić
TVZ

Petar Jandrić je profesor na zagrebačkom Sveučilištu primijenjenih znanosti, Hrvatska, i gostujući profesor na Sveučilištu Wolverhampton, UK. Njegovi su znanstveni interesi smješteni na postdisciplinarnim sjecištima između tehnologija, pedagogije i društva, a metodologije istraživanja po njegovom izboru su inter-, trans- i antidisciplinarnost. Glavni je urednik časopisa Postdigital Science and Education https://www.springer.com/journal/42438 i serije knjiga https://www.springer.com/series/16439. Osobna mrežna stranica: http://petarjandric.com/.

Potrebno predznanje:

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC