Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

E-infrastruktura za otvorenu znanost i obrazovanje

Suvremena istraživanja i obrazovni procesi postali su nezamislivi bez napredne istraživačke i obrazovne infrastrukture a koje je sastavni dio e-infrastruktura. Iz tog je razloga e-infrastruktura, kao višeslojni i međusobno povezani ekosustav koju čine mreža, podatkovni centri, napredna računala i software, posrednički sustavi, podatkovne usluge i informacijski sustavi te napredna korisnička podrška, predstavlja vrlo važan dio sustava znanosti i visokog obrazovanja. Istovremeno, zahtjev za otvorenost koji podrazumijeva dostupnost, transparentnost, povjerenje i nadasve FAIR pristup znanstvenim podacima i obrazovnim materijalima, su neostvarivi bez potpore odgovarajuće e-infrastrukture.

Ivan Marić
SRCE
Croatia

Potrebno predznanje:

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC