Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Opening up to multilingualism: Plurilingual and inclusive approaches to integrating learners from migration backgrounds into the classroom

Hitna potreba za podrškom školama da postanu inkluzivnije dobila je novi intenzitet tijekom nedavnih valova prisilnih migracija s Bliskog istoka i Ukrajine. U svom izlaganju uglavnom će se usmjeriti na aktivnosti programa “Podrška višejezičnim učionicama” kojeg sufinancira Europska unija i Europski centar za moderne jezike Vijeća Europe. To uključuje radionice u nizu zemalja koje omogućuju razvoj obrazovnih strategija i pedagogija koje vrednuju višejezičnost kao resurs za sve i oslanjaju se na višejezične repertoare i identitete kako bi se poboljšao pristup učenju kroz kurikulum. Tijekom izlaganja osvrnut će se na istraživanje i praksu o tome kako se način razmišljanja može promijeniti kako bi se prihvatila nova stvarnost superrazličitih učionica i drugih urbanih prostora. Također će se osvrnuti na nedavnu Preporuku Vijeća Europe o važnosti višejezičnog i interkulturalnog obrazovanja za demokratsku kulturu.

Terry Lamb
University of Westminster, London
United Kingdom

Bivši profesor jezika u srednjoj školi, Terry je prethodno radio na sveučilištima u Nottinghamu i Sheffieldu, prije nego što se pridružio Sveučilištu Westminster kao profesor jezika i interdisciplinarne pedagogije. Sjedište mu je u Centru za inovacije u obrazovanju i poučavanju (koji je on osnovao i vodio) i Fakultetu humanističkih znanosti, vodeći i istraživanje u obrazovanju i istraživanje migracija, kao i istraživačku etiku, na cijelom sveučilištu. Puno je objavljivao u područjima višejezičnosti i autonomije učenika i nastavnika te je osnivač i urednik akademskog časopisa Inovacija u učenju i podučavanju jezika. Terry je blisko surađivao na jezičnoj strategiji i nastavnom planu i programu s UK i drugim vladama (Australija, Češka, Francuska i Malezija), a francuski premijer mu je dodijelio čast Chevalier des Palmes Académiques. Predsjednik je FIPLV-a (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes), nevladine organizacije UNESCO-a i Vijeća Europe

Potrebno predznanje:

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC