Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
1.9MB

Podučavati generaciju Z: Može li nam TikTok pomoći?

Mobiteli, digitalne aplikacije i platforme u posljednjih par godina postali su, htjeli-nehtjeli, sastavni dio nastave. U isto to vrijeme, učenici su se ‘navukli’ na novu aplikaciju i kratki i dinamični video-sadržaj karakterističan za TikTok je danas dio njihove svakodnevice. Možemo li TikTok od odmagača pretvoriti u pomagača u podučavanju? Jer tamo se ne nalaze samo klinci koji se krevelje i plešu, već i prava riznica edukativnog sadržaja!

Antonija Bilić Arar

Potrebno predznanje:

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC