Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Softverski definirane mreže budućnosti

Pristup informacijama treba biti neovisan o mjestu i načinu pristupa na mrežnu infrastrukturu. Softverski definirane mreže omogućuju konfiguraciju mreže kao cjeline sa središnjih upravljačkih uređaja nasuprot dosadašnjem konfiguriranju pojedinačnih uređaja i sučelja. Sigurnosne politike definiraju se individualno za svakog korisnika na temelju identiteta i primjenjuju se neovisno o mjestu i načinu pristupa mreži. Mreža se konfigurira i prati kao jedinstven sustav, a odlikuje ju automatizirana segmentacija, jedinstvena sigurnosna politika, praćenje sigurnosti, pojednostavljeno rješavanje problema i otkrivanje zlonamjernog softvera u kriptiranoj mrežnoj komunikaciji. Sigurnosna prava korisnika na temelju identiteta primjenjuju se pri udruživanju u timove, pri povezivanju organizacija i pri definiranju pristupa novim aplikacijama kako bi se omogućilo jedinstveno korisničko iskustvo. Softverski definirana mreža omogućuje mobilnost korisnika u dinamičkoj radnoj okolini i povezivanje organizacija uz snažnu primjenu sigurnosne politike.

Žarko Žunić
King ICT d.o.o.

Potrebno predznanje:

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC