Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
12.1MB

Okrugli stol na temu rezultata istraživanja koja se provode u okviru projekta e-Škole

U okviru okruglog stola bit će prikazani inicijalni rezultati tri istraživanja koja se provode u sklopu programa e-Škole: Istraživanje učinaka projekta „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza), Istraživanje eksperimentalne primjene modela korištenja IKT-a u učenju i poučavanju te Dozimetrija elektromagnetskog zračenja u školama. Kroz daljnju konstruktivnu raspravu čut ćemo promišljanja na koji se način uočeni izazovi u području primjene digitalne tehnologije mogu sagledati iz rakursa provedenih istraživanja. Pridružite nam se u raspravi uz prof.dr.sc. Svjetlana Kolić-Vehovec, prof.dr.sc. Zorana Sušnja, prof.dr.sc. Ivana Batarelo te dr.sc. Ivica Prlić.

Svjetlana Kolić-Vehovec
Filozofski fakultet u Rijeci, Centar za primijenjenu psihologiju

Prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec rođena je u Rijeci, gdje je diplomirala psihologiju na Pedagoškom (danas Filozofskom) fakultetu. Magistrirala je 1988. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala je 1993. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Od 1984. godine radi na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, gdje je 2013. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Uglavnom se bavi istraživanjima kognitivnih, metakognitivnih i motivacijskih čimbenika čitanja i učenja, a posljednjih godina učinkom IKT-a na učenje. Objavila je četiri knjige, više poglavlja u knjigama međunarodnih renomiranih izdavača i više od 50 znanstvenih radova. Sudjelovala je na više od 80 domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Bila je voditeljica sedam znanstvenih projekata. Na projektu Znastvena provjere učinaka pilot projekta e-škole koji se provodio u okviru Centra za primijenjenu psihologiju Odsjeka za psihologiju bila je ključni istraživač. Također, bila je voditeljica tima Filozofskog fakulteta kao partnera na projektu Obzor 2020 eConfidence u okviru kojeg su se razvile i evaluirale dvije ozbiljne igre.. Bila je voditeljica i više stručnih projekata na Sveučilištu u Rijeci. Bila je glavna urednica časopisa Psihologijske teme, a sada je članica uredništva časopisa European Journal of Psychology of Education i časopisa Metacognition and Learning. Bila je pročelnica Odsjeka za psihologiju, dugogodišnja predstojnica Katedre za kognitivnu, razvojnu i edukacijsku psihologiju, a obnašala je i dužnost Prodekanice za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Zoran Sušanj
Filozofski fakultet u Rijeci, Centar za primijenjenu psihologiju

Diplomirao psihologiju na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, magistrirao na Filozofskoj fakulteti u Ljubljani, doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Redoviti je profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci, gdje je ujedno i voditelj Centra za primijenjenu psihologiju. Na diplomskom studiju psihologije predaje Organizacijsku psihologiju, Psihologiju rukovođenja i Organizacijski razvoj, a nastavu iz šireg područja psihologije rada i organizacijske psihologije izvodi i na drugim diplomskim i poslijediplomskim studijima u zemlji i inozemstvu. ). Provodi istraživanja u području radne motivacije, rukovođenja, organizacijske klime, kulture i pravednosti. Objavio je šezdesetak znanstvenih i stručnih radova te dvije knjige. Sudjelovao u timu stručnjaka CPP-a na evaluaciji učinaka Pilot projekta e-Škole.

Ivana Batarelo Kokić
Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu

Ivana Batarelo Kokić redovita je profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Proteklih 25 godina radila je na više akademskih i istraživačkih ustanova u Hrvatskoj i svijetu, bila je predavač na Arizona State University, znanstveni suradnik na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu i docent na Filozofskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni i istraživački interesi prof. Batarelo Kokić su u području utjecaja tehnologije na obrazovanje, profesionalnog razvoja nastavnika, obrazovnih politika i inkluzivne obrazovne prakse. Autorica je više od 60 znanstvenih radova.

Ivica Prlić
Institut za medicinska istraživanja

Ivica Prlić, doktor medicinske fizike savjetnik je na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada gdje radi već 38 godina od kojih 25 godina vodi jedinicu za dozimetriju zračenja i radiobiologiju gdje se bavi znanstvenim radom i pragmatičnim istraživanjima mogućih učinaka ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja na ljudski organizam, okoliš (biotu.). Vodio je i vodi istraživačke projekte iz sustava HORIZON EU, aktivan je član stručnih društava medicinske fizike i fizike zaštite od zračenja. Predstavnik je RH u EC Euratom znanstvenom savjetu za razvoj fisije i uporabe zračenja u medicini. Autor je većeg broja (više od 150) znanstvenih i stručnih radova.

Jasminka Maravić
CARNET

Potrebno predznanje:

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC