Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
3.9MB

Strojnim učenjem do uspješnijeg učenja

U prezentaciji ćemo predstaviti naš dugogodišnji projekt Carnet Data. Ukratko ćemo prikazati trenutne mogućnosti aplikacije kao što su prikaz različitih statistika, personaliziranog rasporeda, kalendar ekskurzija i kulturno-društvenih aktivnosti, usporedbe i rangiranje škole na temelju različitih parametara kao što su broj djelatnika i broj učenika, prikaz rezultata nacionalnih ispita. Naglasak ćemo staviti na metode i tehnike korištenja strojnog učenja nad velikom količinama podataka, njihovu obradu i mogućnosti vizualizacije rezultata na primjeru predikcije prosjeka učenika na kraju školske godine. Kroz projekt izgradnje Jezera podataka stvorena je infrastruktura koja omogućava prikupljanje različitih izvora kao što su e-dnevnik, e-matica, EMA – edukacije nastavnog osoblja, a metode strojnog učenja pružaju mogućnost potencijalnog usmjeravanja učenika prema njegovom cilju te stvaranje sustava ranog upozoravanja razrednika na nagle negativne promjene u uspjehu učenika.

Monika Mirković
Multicom d.o.o.

Monika Mirković je Data Scientist u Multicom d.o.o. te se u suradnji s ostalim članovima Data Science i DWH tima bavi dohvaćanjem, obradom i analizom podataka te izradom modela strojnog učenja na Carnet Data projektu. Programiranje i analiza podataka počeli su je zanimati još od preddiplomskog studija Matematike na Prirodoslovno–matematičkom fakultetu u Zagrebu te je svoje studiranje nastavila na diplomskom studiju smjer Statistika na istom fakultetu. Trenutno radi na obradi podataka i izradi novih funkcionalnosti Carnet Data aplikacije te mentoriranju studenata u područjima strojnog učenja i umjetne inteligencije.

Dorian Beli
Multicom d.o.o.

Dorian Beli je Data engineer u Multicom d.o.o. te se kao član Data science tima bavi različitim temama Jezera podataka kao što su pohrana, obrada i distribucija podataka vezanih za različite Carnet projekte. Kao student Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilušta u Rijeci istraživao je područje i različite teme i alate procesiranja prirodnih jezika. Radi na projektu Jezera podataka, stvaranja i nadziranja nove infrastrukture Jezera te mentoriranju studenata u područjima strojnog učenja i umjetne inteligencije, trenutno sudjelujući i u projektu prediktivnih analiza nad podatcima iz različitim Carnet izvora.

Potrebno predznanje:

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC