Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
17.5MB

Classkick - digitalni suradnik

Ne postoji recept za učenje. U procesu učenja zaista je neiscrpan broj načina i metoda te ih svatko prilagođava sebi na jedinstven način. Učiti kako učiti važna je tema u obrazovnom sustavu i svakome učitelju i učeniku predstavlja svojevrstan izazov. Vođene tom idejom, kao učitelji entuzijasti i kreativci, pokušale smo pronaći digitalni alat koji bi zadovoljio potrebne zahtjeve učenja i napredovanja učenika kao pojedinca, razreda u cjelini te i nas učitelja kao voditelja, koordinatora i savjetnika u tom procesu učenja. I otvorila su se vrata Classkick digitalnog alata! U svojoj ćemo radionici vođenim načinom rada predstaviti Classkick kao besplatan digitalan alat za formativno ocjenjivanje koji nastavnicima omogućuje stvaranje lekcija i zadataka koje učenici rade na svojim uređajima vlastitim tempom. Pokazat ćemo kako učitelji mogu promatrati napredak učenika u stvarnom vremenu i pružiti trenutne povratne informacije. Osim primanja pomoći i povratnih informacija od učitelja, pokazat ćemo da Classkick omogućuje učenicima anonimno pružanje ili traženje pomoći od vršnjaka čime učenici aktivno mijenjaju uloge - od učenika postaju učitelji i svoj rad temelje na suradničkom učenju. Radioničkim ćemo radom polaznicima pokazati kako tekst, slike, video i audio sadržaje mogu jednostavno integrirati u zadatke. Ovo je izvrstan alat za sinkronu komunikaciju, kombinirane učionice, personalizirano i suradničko učenje. Učitelji vole Classkick jer im omogućuje da svoju učionicu vode bez papira radeći u stvarnom vremenu i pružajući učenicima potrebne povratne informacije tijekom učenja, a učenici ga rado koriste jer mogu raditi vlastitim tempom, pokazati svoje razmišljanje na različite načine i primati zabavne, zanimljive povratne informacije od svojih vršnjaka i učitelja komunicirajući s njima integriranim čavrljanjem ili dodjelom naljepnica kao poticaja za rad.

Renata Čeč
OŠ Tenja u Tenji
Croatia

Renata Čeč je profesorica hrvatskog jezika i književnosti i filozofije, u zvanju savjetnika, trenutno radi kao učiteljica Hrvatskog jezika u OŠ Tenja u Tenji. Svoje osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završava u Orahovici te na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završava dvopredmetni studij gdje stječe zvanje profesor hrvatskog jezika i književnosti i filozofije. Svojim dugogodišnjim iskustvom u nastavi pokušava na inovativan način obogatiti nastavni proces što dokazuje stjecanjem zvanja mentora pa savjetnika te postaje i MIEE (Microsoft Innovative Educator Expert). U nastavi se koristi metodama koje uključuju digitalnu tehnologiju te potiče učenike na razvijanje vlastitog identiteta. Sudjelovala je u međunarodnim projektima u K1-mobilnostima Erasmus i K2-Erasmus+ projektima. Istražuje nove digitalne alate aktivnim sudjelovanjem u Webučionici, Etwinningu i drugim online webinarima te izrađuje vlastite digitalne sadržaje koje rado dijeli za primjenu u nastavi. Održava predavanja i webinare na školskoj, županijskoj i državnoj razini (ŽSV učitelja Hrvatskog jezika, CUC, predavanja u organizaciji ŠK, aktivi na razini škole i županije, međunarodni Erasmus projekti – radionice). Autorica je dodatnih digitalnih sadržaja kao dio digitalne podrške uz udžbenike Snaga riječi i Naš hrvatski za sve udžbeničke komplete od 5. do 8. razreda autorice Anite Šojat. Isto tako, izrađuje digitalne obrazovne sadržaje koje objavljuje u repozitorijima digitalnih aplikacija kao i na CARNET-ovom Edutoriju. Kao voditeljica dodatne skupine za 7. i 8. razrede s učenicima postiže značajne uspjehe na županijskoj i državnoj razini Natjecanja iz hrvatskog jezika. U svom radu promiče kreativnost u bilo kojem obliku kojim se može poticati na rast i razvoj učeničkih sposobnosti, znanja i vještina.

Ivana Macan
Osnovna škola Vijenac, Osijek
Croatia

Ivana Macan rođena je 1978.g. u Osijeku gdje pohađa osnovnu školu i gimnaziju. Pedagoški fakultet u Osijeku završava 2003.g. sa zvanjem profesorice hrvatskoga jezika i književnosti. Kao učiteljica Hrvatskoga jezika u OŠ Vijenac Osijek zaposlena je šesnaest godina. Trenutno je u zvanju učiteljice mentorice Hrvatskoga jezika. Permanentno stručno usavršavanje i praćenje najnovijih didaktičkih, metodičkih i pedagoških spoznaja smatra iznimno bitnim te su različiti oblici usavršavanja dio njezine profesionalne svakodnevice. Rado sudjeluje na stručnim skupovima organiziranima za učitelje Hrvatskoga jezika i na usavršavanjima s interdisciplinarnim sadržajima iz područja odgoja i obrazovanja. Održava predavanja na stručnim skupovima vezanima za integraciju IKT-a u nastavu Hrvatskoga jezika (ŽSV učitelja Hrvatskoga jezika, CUC, webinari u organizaciji ŠK) sa željom da sustručnjacima podijeli vlastita iskustva dobre prakse. Izrađuje digitalne obrazovne sadržaje primjenjive u nastavi Hrvatskoga jezika koje redovito objavljuje u repozitorijima aplikacija u kojima su načinjeni, kao i na CARNET-ovom Edutoriju te grupama na društvenim mrežama. Na vlastitome YouTube kanalu objavljuje videosadržaje kao poticaj na učeničke aktivnosti te učeničke stvaralačke videoradove. Autorica je dodatnih digitalnih sadržaja kao digitalne podrške udžbenika Snaga riječi autorice Anite Šojat. Dobitnica je nagrada i priznanja MZO-a za inovativne digitalne obrazovne sadržaje. U travnju 2022.g. sudjelovala je u znanstvenom istraživanju Eksperimentalna primjena modela korištenja IKT-a u učenju i poučavanju u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka, u okviru 2. faze CARNET-ova projekta e-Škole. Kao voditeljica literarne skupine potiče učeničko literarno stvaralaštvo i njihova kreativna ostvarenja prijavljuje na niz literarnih natječaja i smotri na kojima učenici postižu značajne uspjehe.

Potrebno predznanje: Od polaznika radionice očekuje se razina osnovnog znanja rada na računalu te otvorenost za nove pristupe u nastavnom procesu i snalaženje u jednostavnom izborniku pisanja i/ili crtanja poput MS Word alata. Nakon održane radionice voljele bismo razmijeniti iskustva s kolegama, poslušati njihove komentare, prosudbe te odgovoriti na sva pitanja.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC