Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Ne/Mogućnost inkluzivnog obrazovanja osoba oštećenog vida

Danas se sve više govori o pristupačnosti digitalnih sadržaja, mada se često stječe dojam da se ona stvara radi same sebe, pri čemu njeni autori zapravo ne znaju što i kako, a kamoli kome, koji sadržaj čine pristupačnim. Ponekad se, istinu govoreći, vrši procjena pristupačnosti, ali je ona tek zakašnjela reakcija kojom bi se trebao već učinjeni sadržaj izmijeniti. To se rijetko događa, jer je gotove materijale teško mijenjati.

Slijepi i slabovidni učenici koriste svoja prijenosna računala za praćenje nastavnih sadržaja. Manji broj je učenika u osnovnoj, veći u srednjoj školi, a tek nekolicina na fakultetima. U osnovnoj se školi učenici služe računalom za zapisivanje nastavnih bilješki, čitanje udžbeničkih sadržaja te pisanje školskih zadaća. Ovo se odnosi na grupu predmeta društvenoga i humanističkog smjera. Za praćenje predmeta prirodnoga smjera, učenici i dalje koriste klasične metode: slabovidni zapisuju rukom i rješavaju zadatke u svojim bilježnicama koje su za njih posebno izrađene (podebljane ili razmaknute crte za pisanje), dok se slijepi učenici služe brajičnim strojem te brajicom (pismom za slijepe) zapisuju i rješavaju te zadatke. U srednjoj školi i fakultetima slijepi i slabovidni učenici/studenti više se služe računalom zbog toga što im se zanimanje preporučuje po stupnju što veće izvedivosti stručnih predmeta koji su informatizirani.

Slabovidni, a posebice slijepi korisnici računala, koriste čitače ekrana kako bi se služili računalom. Čitači im ekrana govornom povratnom informacijom prenose ono što je na ekranu prikazano. Pojam digitalne pristupačnosti u literaturi se spominje već jedno desetljeće, ali nije u potpunosti primjenjiva u praksi.

Slijedom navedenog postavlja se pitanje ravnopravnosti i integracije osoba oštećenog vida u obrazovne programe. Mrežne stranice, digitalni dokumenti, stranice i alati za učenje (Merlin, loomen, zoom,Teams)nisu u potpunosti prilagođeni asistivnim tehnologijama te shodno tomu u digitalnoj eri nemamo apsolutno uključivo obrazovanje za osobe s poteškoćama.

Marija Livajušić
Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja UP2DATE
Croatia

Marija Livajušić, dipl. ing. Računarstva.profesorica informatike i matematike u srednjoj školi. Višegodišnja aktivna volonterka u Centru UP2DATE, voditeljica tehničke podrške za korisnike asistivnih tehnologija.

Područje djelovanja: • Svakodnevna suradnja i komunikacija s osobama oštećenog vida, • Operativno upravljanje tehničkom službom, • izrada i sustavno vođenje te ažuriranje registara korisnika, • Davanje stručne podrške slijepim i slabovidnim korisnicima u otklanjanju poteškoća u radu s asistivnim tehnologijama, • Održavanje informatičke opreme za slijepe i slabovidne osobe, • Sustavno pružanje informacija korisnicima o ICT-u, • Praćenje razvoja ICT-a u svrhu poboljšanja postojećih software-a za slijepe i slabovidne osobe, • Testiranje novonastalog ili poboljšanog postojećeg software-a, • Osmišljavanje i izrada novih aplikacija za korištenje osobama oštećenog vida, • Sudjelovanje u izradi edukacijskih i nastavnih materijala za slijepe korisnike računala, • Organiziranje i provođenje edukacije korisnika o upotrebi novih tehnologija u svakodnevnom životu i radu, • Održavanje računalnih mreža, hardware-a i software-a u vlasništvu Centra, • Priprema ECDL ispitnih baza i lokalizacija za hrvatski jezik namijenjenih polaznicima oštećenog vida • Međunarodna suradnja na pripremi domaćinstva ICC kampa (TheInternationalCamp on CommunicationandComputers) za mlade oštećenog vida • Testiranje digitalne pristupačnosti mrežnih stranicau suradnji s Carnet-om, FER-om, Agencijom za mobilnost i programe EU, Fakultetom prometnih znanosti • Voditeljica projekata za digitalizaciju literature za slijepe i slabovidne učenike i studente

Potrebno predznanje: Izlaganje je zamišljeno da sve polaznike upozna s asistivnim tehnologijama, mogućnosti koje pružaju osobama oštećena vida, ali je za to potrebno učiniti digitalni sadržaj pristupačnim. Slijedom toga, sudionici tehničke struke navedene će informacije svakako moći primjeniti odmah u svom radu.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC