Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1.1MB

Zaštita u digitalnom okruženju

U ovoj interaktivnoj prezentaciji pozabavit ćemo se zaštitom pojedinca i podataka u digitalom okruženju jer su podaci danas važniji i vrijede više od uređaja na kojem su pohranjeni. U dijelu „Zaštita pojedinca“ polaznicima će se pokazati što su osobni podaci, koje digitalne tragove ostavljamo na internetu i što je to virtualni identitet. Nakon toga uvest će ih se u dobre prakse za održavanje kibernetičke higijene kako bi svoje osobne podatke uspješno sačuvali i zaštitili se u digitalnom okruženju. Prolaze se teme: spajanje na Wi-Fi, lozinke, dopuštenja koja se daju aplikacijama, socijalni inženjering te zaštita surfanjem u anonimnom prozoru preglednika. Nakon toga prelazimo na dio „Zaštita digitalnih podataka“ u kojem ćemo objasniti zašto je važno zaštititi datoteke i koje su dobre prakse za zaštitu podataka. Posljednji dio prezentacije odnosi se na uspješno prepoznavanje incidenata i prijetnji u digitalnom okruženju, popraćeno primjerom pokušaja krađe osobnih podataka djelatnika u obrazovnom sustavu. Na stvarnom primjeru polaznici će naučiti tehnike prepoznavanja pokušaja prijevare te naučiti kako izvući zaglavlja iz e-poruke i prijaviti incident u slučaju da se s njime susretnu.

Jakov Kiš
CARNET
Croatia

Jakov Kiš, viši tehničar u Službi za obradu incidenata u sklopu Nacionalnog CERT-a. Diplomirao sam na Fakultetu političkih znanosti, smjer Nacionalna sigurnost. U CARNET-u radim od 2019. godine, a 2021. godine se pridružio Odjelu za Nacionalni CERT. Budući da sam stekao diplomu iz smjera nacionalne sigurnosti odlučio sam se pridružiti Nacionalnom CERT-u koji se bavi kibernetičkom sigurnošću na nacionalnoj razini. Osim obrade incidenata, uključen sam i u aktivnosti podizanja svijesti o kibernetičkoj sigurnosti.

Dona Šeruga
CARNET
Croatia

Dona Šeruga, viši tehničar u Službi za obradu incidenata u sklopu Nacionalnog CERT-a. Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, smjer Informacijske znanosti. U Nacionalnom CERT-u radim od 2020. godine, na poslovima obrade računalno-sigurnosnih incidenata i podizanja svijesti o kibernetičkoj sigurnosti.

Potrebno predznanje: Osnove korištenja interneta, elektroničke pošte i Microsoft Office paketa

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC