Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Novosti iz sustava AAI@EduHr - Autentikacija kao element sigurnosti

Sustav AAI@EduHr davateljima usluga pruža jednostavan, siguran i uniforman način autentikacije i autorizacije korisnika, a krajnjim korisnicima omogućuje siguran i jednostavan pristup uslugama dostupnim ne samo unutar RH, već i globalno putem sustava eduGAIN i eduroam. U ovoj interaktivnoj prezentaciji polaznicima ćemo predstaviti temeljne značajke sustava, načine korištenja istog, te predstaviti novosti i unaprjeđenja sustava. Rado ćemo dati odgovore na sva pitanja vezena uz sustav te pomoći u rješavanju svih eventualnih problema na koje nailaze davatelji e-identiteta, davatelji usluga, a i krajnji korisnici.

Dubravko Penezić
Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar - Srce
Croatia

Dubravko Penezić je djelatnik Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu (Srce) od 2001. godine, te je trenutačno voditelj usluge eduroam.

Kroz svoj rad bavio se pitanjima autentikacije i autorizacije korisnika, kako s stajališta programske podrške, tako i autentikacije na mrežnim uređajima. Autor je nekoliko programskih rješenja iz područja programske podrške za korisnike (eduroam installer, installer.eduroam.hr), metoda testiranja RADIUS infrastrukture (monitor.eduroam.org), te nadzora eduroam mreže (status.eduroam.hr).

Aktivno se bavi pitanjima IoT-a, te prati i primjenjuje najnovije tehnologije i rješenja.

Mijo Đerek
Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar - Srce
Croatia

Diplomirao na FER-u, u Srcu radi od 2001. Od početka rada u Srcu bavi se autentikacijsko autorizacijskim sustavima, te razvojem aplikacija. Sudjelovao u razvoju sustava AAI@EduHr i eduroam (kako na nacionalnoj, tako i na globalnoj razini). Trenutno obnaša dužnost voditelja AAI@EduHr.

Potrebno predznanje: Nikakvo

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC