Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Svjetionik u oluji - podrška u digitalnom obrazovanju

Cilj je raspraviti s nastavnicima kakva im je podrška potrebna u pripremi inovativne nastave podržane digitalnim tehnologijama. U okviru radionice prezentirat će se segmenti podrške koja je nastavnicima dostupna te s njima donijeti i zaključci o vrsti potrebne podrške. Važnost sustavne i dostupne podrške nastavnicima u primjeni digitalnih tehnologija više je nego ikada postala očita tijekom pandemije. Na osnovu stečenih iskustava sada je vrijeme da se definiraju načini podrške nastavnicima u cilju stjecanja digitalnih kompetencija kako bi znali kako integrirati digitalne tehnologije u obrazovni proces. U raspravi s nastavnicima definirat će se koja i kakva im je podrška potrebna za stjecanje digitalnih kompetencija, ali i kvalitetnu implementaciju digitalnih tehnologija u obrazovni proces. Centar za e-učenje Srca ove godine obilježava 15. obljetnicu svojeg djelovanja i podrške nastavnicima, studentima i obrazovnim ustanovama u primjeni digitalnih tehnologija u obrazovnom procesu. Na osnovu svojeg bogatog iskustava želimo na ovoj radionici, zajedno s nastavnicima, prepoznati najbolje načine podrške koja je potrebna da nastavnici stekli neophodne digitalne kompetencije koje će primijeniti u nastavi.

Sandra Kučina Softić
Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar
Croatia

Sandra Kučina Softić je pomoćnica ravnatelja Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srca) i voditeljica Centra za e-učenje Srca. Njezin posao fokusiran je na praćenje i poticanje implementacije e-učenja na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj te savjetovanje i podršku ustanovama, nastavnicima i studentima u implementaciji novih tehnologija u proces poučavanja i učenja. Njezino područje interesa je strateško odlučivanje vezano uz sustavnu implementaciju e- učenja, te usavršavanje nastavnika u implementaciji novih tehnologija u obrazovni proces. Osim toga potiče i bavi se otvorenim obrazovanjem i obrazovanjem na daljinu. Član je projektnih timova u Hrvatskoj i na Europskoj razini te aktivno sudjeluje i prezentira na međunarodnim konferencijama. 2018. godine imenovana je predstavnikom Republike Hrvatske u Radnoj skupini za digitalno obrazovanje: učenje, poučavanje i vrednovanje u sklopu „Strateškog okvira za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju“ (ET 2020) pri Europskoj komisiji, a iste godine imenovana je i za člana Europske ekspertne skupine za obrazovanje i osposobljavanje pri Europskoj komisiji za pripremu smjernica europskog okvira za obrazovanje i osposobljavanje 2030. 2014. godine stekla je titulu Master of Science in Digital Education na the University of Edinburgh, Velika Britanija, a 2020. doktorirala je u području informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2019 godine obnaša funkciju predsjednice međunarodne organizacije European Distance and Learning Network (EDEN).

Tona Radobolja
Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar
Croatia

Tona Radobolja je zamjenica predstojnice Sektora za obrazovne programe i tehnologije u obrazovanju. Završila je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, smjer prof. fizike i politehnike i radi u Centru za e-učenje Srca. Područja interesa su tutoring i instrukcijski dizajn e-kolegija te vodi projekte razvoja e-kolegija. Između ostalog, osmislila je i izradila veći broj tečajeva o radu sa sustavom Moodle, Mahara i Adobe Connect koje Centra za e-učenje održava za nastavnike. Posjeduje brojne certifikate kao što su Moodle Course Creator Certificate, MoodleBites for Course Designers i MaharaBites for Teachers.

Potrebno predznanje: osnove rada s digitalnim tehnologijama

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC