Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Otvorenost kao način povezivanja svih razina obrazovanja

Digitalna tehnologija uklanja geografska i vremenska ograničenja u učenju, nudi različite mogućnosti obrazovanja, brzu razmjenu znanja, unapređuje kvalitetu procesa poučavanja. Iako ubrzava i olakšava pristup informacijama, uporaba digitalnih tehnologija postala je imperativ, a ponekad i izazov. Stoga je nužno kritički promišljati o ulozi tehnologije u nastavnom procesu, kao i mogućnostima, dostupnosti i primjeni digitalnih obrazovnih sadržaja te primjerima dobre prakse. Važnu ulogu u razvoju digitalnih kompetencija nastavnika ima i otvorenost škole prema svijetu tj. mobilnost nastavnika te pristup repozitorijima otvorenih sadržaja. U takvim aktivnostima nastavnicima su na raspolaganju neprofitne organizacije poput Science on Stage, EPALE i dr. Primjena i komunikacija aktualnih znanstvenih spoznaja u nastavi nikad nije bila dostupnija, kako za nastavnike koji rade u visokom obrazovanju, tako i za nastavnike koji rade u srednjim i osnovnim školama. Uspostavljanjem vertikalne suradnje, protok informacija je brži i učinkovitiji, a iskustva i spoznaje utemeljene na istraživanjima dostupne su svim zainteresiranim sudionicima.

Na panelu želimo potaknuti raspravu o:

- otvorenom obrazovanju - postoji li u RH kultura otvorenosti? Kako se otvorenom obrazovanju pristupa na različitim razinama obrazovanja?

- otvorenim digitalnim obrazovnim sadržajima i dostupnim repozitorijima – koliko su pouzdani? Mogu li omogućiti osnaživanje nastavnika?

- mobilnosti nastavnika – je li to trend ili potreba koja doprinosi otvorenosti obrazovanja?

O navedenim pitanjima raspravljat će panelisti iz relevantnih institucija CARNET (Jasminka Maravić) i ASOO (Dalibor Sumpor), učiteljica s bogatim iskustvom rada u nastavi uz primjenu digitalne tehnologije i iskustvom u Erasmus+ mobilnostima (Milka Fofonjka), bivša ravnateljica i izvršna urednica u nakladničkoj kući Profil Klett koja u suradnji s javnim sektorom doprinosi izradi otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja te učiteljima i nastavnicima pruža podršku u razmjeni najboljih praksi i nastavnih ideja kroz platformu SonS. Raspravu će moderirati Branka Vuk, stručnjakinja sa sveobuhvatnim iskustvom rada u ključnim i relevantnim institucijama koje utječu na otvorenost obrazovanja u RH.

Melita Milić
Profil Klett
Croatia

Melita Milić završila je smjer Matematika i informatika na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a trenutno je na doktorskom studiju na Fakultetu organizacije i informatike s zanimanjem o tome kako uporaba digitalnih sadržaja a i digitalnih udžbenika doprinosi digitalnoj zrelosti škola. S preko 32 godine iskustva u obrazovanju, okušala se kao nastavnik matematike i informatike, prvo u srednjoj, a zatim i u osnovnoj školi gdje je bila i ravnateljica. Desetak godina vodila je i privatnu firmu za edukaciju a trenutno je na radnom mjestu STEM izvršnog urednika u izdavačkoj kući Profil Klett d.o.o., te predstavnica nacionalnog upravnog odbora Science on Stage EU.

Kao ravnateljica osnovne škole, pokrenula je 2016. projekt „Škola bez knjiga“ za učenike prvih razreda osnovne škole. Uz podršku IDA-e, sudjelovala je u izradi i provedbi projekta EU – PHARE 2005 u sklopu kojega se provodila edukacija za nezaposlene žene 40+. Autorski i urednički, oblikovala je niz edukativnih sadržaja, tečajeva i priručnika za učenje informatike.

U svojstvu urednice, a na nekim naslovima i autorica, oblikuje preko 60 tiskanih i digitalnih obrazovnih sadržaja za učitelje i nastavnike osnovnih i srednjih škola, te vodi autorske timove na različitim projektima. Uređuje otvorene obrazovne sadržaje na stranicama Profil Kletta, te autorski i urednički oblikuje edukativni materijal za nastavnike na FB i web stranici. Autorica je članaka na konferencijama

Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama u ulozi autora, panelista i sudionika.

Branka Vuk
Mardorado
Croatia

Branka Vuk diplomirala je jezike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a potom pohađa i Advanced Master of European Studies, poslijediplomski interdisciplinarni studij iz područja Europskih studija na Fakultetu političkih znanosti. Područjem primjene tehnologije u obrazovanju i pedagoškoj praksi bavi se posljednjih 20 godina, od čega 18 radi u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju koji u jednom periodu i vodi kao Pomoćnica ravnatelja za podršku obrazovanju. Sudjelovala je i vodila niz obrazovnih projekata kroz koje stječe znatno iskustvo u području razvoja digitalnih obrazovnih sadržaja, uvođenja digitalne tehnologije u učenje i poučavanje, dizajna online i hibridne nastave, modela kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika i podizanja njihovih digitalnih kompetencija. Posebno je interesira područje generičkih/transverzalnih kompetencija, digitalnih kompetencija, otvorenih obrazovnih sadržaja i digitalnih obrazovnih sadržaja općenito, digitalna pristupačnost te obrazovne politike na nacionalnoj i internacionalnoj razini. Sudjelovala je u nizu stručnih radnih skupina koje se bave obrazovnom politikom i javnim politikama koje se odnose na obrazovanje i primjenu tehnologije u obrazovnom sustavu, kako u sklopu nacionalnih aktivnosti tako i aktivnosti Europske komisije. 2021. godine Branka prelazi u Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u kojem vodi Sektor za sigurnost i koordinaciju razvoja digitalnog društva te radi na EU politikama, međunarodnoj suradnji, strateškom planiranju i koordinaciji razvoja digitalnog društva u RH. U svibnju 2022. Branka počinje raditi u startup tvrtci Mardorado na razvoju aplikacije Okitoki namijenjene unapređenju metoda roditeljstva u predškolskoj i ranoj školskoj dobi.

Jasminka Maravić
CARNET
Croatia

Jasminka Maravić završila je pedagogiju na Filozofskom fakultetu i sociologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a trenutačno pohađa poslijediplomski studij „Društvo znanja i prijenos informacija“. Zaposlena je u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju na poslovima vezanima uz primjenu digitalne tehnologije u obrazovanju. Sudjelovala je u nizu projekata, a neki od najznačajnijih su E-learning akademija, Portal za škole, Referalni centri za e-obrazovanje i e-Škole.

Njeno iskustvo u e-učenju sastoji se od pohađanja i mentoriranja E-learning akademije, smjer E-learning Tutoring, tromjesečnih CEENetovih tečajeva „Online Tutoring“ i „New technologies of e-learning“, pohađanja radionica „Instructional Design“, „Evaluation of e-learning courses“ and „Facilitation of Online Learning“ te sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama u ulozi autora, panelista i sudionika.

Profesionalno i kroz poslijediplomski studij bavi se i zainteresirana je za područje otvorenog obrazovanja i otvorenih obrazovanih sadržaja.

Milka Fofonjka
II. OŠ Bjelovar
Croatia

Milka Fofonjka, učiteljica je matematike u II. OŠ Bjelovar s 23 godine radnog iskustva. Konstantno radi na usavršavanju vlastitih vještina i doprinosi kvaliteti odgojno-obrazovnog rada. 2012. godine magistrirala je na poslijediplomskom stručnom studiju „Suvremena osnovna škola“ Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2018. godine, nagrađena je za svoj među 100 najboljih digitalnih sadržaja u RH. 2020. je proglašena jednom od 500 najboljih učitelja RH, 2021. godine je promovirana u izvrsnog savjetnika. Dobila je Pečat grada Bjelovara i Nagradu za uspješan pedagoški rad Fonda "Boža Tvrtković".

Redovito se usavršava, a poseban interes ima prema upotrebi IKT-a u suvremenoj nastavi. Završila je program CARNET-ove E-learning akademije (Course Design) i od tada intenzivno istražuje mogućnosti upotrebe suvremenih tehnologija u nastavi. Po dva tjedna usavršavala se 2016. godine u UK gdje na temu „Effective use of Technology in Teaching“, 2022. u Dublinu na tečaju „ICT in Education“ te iste godine na Malti „Technology Enhanced Learning“.

Održala je ogledni sat na međunarodnom projektu „Improving the motivation to studying and improving the studensts results in European context“ 2019. godine.

Koordinatorica je Erasmus+ projekta DARovitost i akreditacije putem kojeg je omogućen pristup financijskim sredstvima u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

U međunarodnom projektu Mentorstvo za unaprjeđivanje škole koordinira Klasterom II. OŠ Bjelovar u kojem djelatnici mentoriraju četiri osnovne i srednje škole s ciljem razvijanja inovativnih pedagoških praksi koje uključuju digitalnu tehnologiju u poučavanju i učenju. 

Osim u pisanju uspješnih projekata autorica je niza udžbenika, obrazovnih digitalnih sadržaja IZZI, radnih bilježnica, stručnih priručnika, članaka te autorica niza e-tečajeva.

Mirza Žižak
Zavod za fiziologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Croatia

Izvanredni profesor na Katedri za fiziologiju i imunologiju i voditelj Ureda za e-učenje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (MEF). Područje znanstvenog interesa su prijenosni procesi kroz staničnu membranu. Dobitnik više međunarodnih nagrada za najbolje znanstvene radove na kongresima, postdoktorsko usavršavanje na The Johns Hopkins University, USA. Voditelj više međunarodnih i domaćih projekata iz kojih su proizašli radovi citirani >850 puta. Posljednjih 16 godina aktivno djeluje na primjeni i integraciji ICT-a u nastavni proces. Voditelj je više ICT projekata, koautor interaktivnog simulacijskog programa za učenje živčanih signala koji se koristi u nastavi fiziologije na MEF-ovima u RH i Mostaru. Urednik web stranice „STUDMEF“ čiji se sadržaji prikazuju kroz Facebook. Voditelj je niza radionica za primjenu e-učenja i rad u LMSu na MEFu i na drugim fakultetima. Član je sveučilišnog Povjerenstva za e-učenje koje je izradilo Strategiju razvoja e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu. Prošao je CARNet-ovu E-Learning Akademije za E-learning Management. Izborni predmet kojeg je voditelj proglašen je 2012. najboljim e-kolegijem Sveučilišta u Zagrebu. Autor je serije video predavanja iz područja fiziologije i imunologije.

Potrebno predznanje: Nije potrebno

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC