Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
1.1MB

LaTeX - sustav za pisanje matematičkih tekstova

LaTeX je vrlo koristan alat za kreiranje dokumenata koji svoju snagu uvelike pokazuje kod tekstova koji sadrže matematičke izraze i simbole. Iako najpopularniji programi za pisanje i uređivanje teksta (npr. MS Word, LibreOffice i sl.) svojom jednostavnošću i performansama omogućavaju zadovoljavajuće sastavljanje „običnog“ teksta, slaganje matematičkih izraza u dokumentu je u osnovi puno kompliciranije od toga. Za razliku od navedenih programa koji funkcioniraju po principu „what you see is what you get“, željeni efekt kod kreiranja teksta korištenjem LaTeX-a dobiva se pisanjem naredbi. Na radionici će polaznici naučiti osnove rada s LaTeX-om korištenjem LaTeX editora Overleaf u kojemu će naučiti kreirati dokumente, pisati tekst, matematičke izraze i simbole, tablice i slično te preuzeti kreirane dokumente. S obzirom na to da se u nastavi matematike i fizike često koriste razni matematički izrazi i simboli, korištenje LaTeX-a može uvelike olakšati pripremu nastavnih materijala, pismenih ispita i drugih dokumenata budući da Overleaf omogućava preuzimanje kreiranog dokumenta u .pdf formatu. Na kraju radionice sudionici će kao motivaciju za nastavak učenja LaTeX-a dobiti kratak uvid u još neke mogućnosti LaTeX-a koje se neće stići obraditi na radionici.

Lucija Relić
Mladi nadareni matematičari "Marin Getaldić"
Croatia

Studentica diplomskog studija Matematička statistika na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2018. godine predsjednica je udruge Mladi nadareni matematičari "Marin Getaldić" koja okuplja ambiciozne volontere, bivše natjecatelje iz matematike, posvećene pripremama nadarenih učenika za natjecanja i popularizaciji matematike. Također, aktivan je član udruge, sudjeluje u organizaciji matematičkih ljetnih kampova i zimskih škola, priprema predavanja za učenike u Zagrebu i Osijeku te održava popularizacijske radionice. Na fakultetu je redovan demonstrator iz raznih kolegija. Bivša natjecateljica iz matematike, fizike i hrvatskog jezika, sudionica natjecanja International Junior Science Olympiad te kao učenica polaznica kampova u organizaciji udruge Mladi nadareni matematičari "Marin Getaldić".

Mislav Brnetić
Mladi nadareni matematičari "Marin Getaldić"
Croatia

Student preddiplomskog studija Matematika na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2020. godine je dopredsjednik udruge Mladi nadareni matematičari "Marin Getaldić". Kao član udruge redovito priprema i održava predavanja za učenike srednjih škola iz natjecateljskih tema u Zagrebu, Osijeku i Splitu, sudjeluje u organizaciji Ljetnog kampa i Zimske škole matematike, natjecanja u organizaciji udruge, popularizacijskih radionica te ostalih aktivnosti. Također je mentor učenicima na natjecanjima iz matematike na nacionalnoj razini. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja redovito je sudjelovao na državnoj razini natjecanja iz matematike i informatike.

Potrebno predznanje: Osnove rada na računalu

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC