Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
3.2MB

Otvorenost kroz faze

Digitalni obrazovni sadržaji (DOS) otvoreni su odgojno-obrazovni materijali primarno namijenjeni učenicima u osnovnim i srednjim školama. DOS se razvija u sklopu I. i II. faze projekta e-Škole kao javno dostupan recenzirani materijal uz otvorenu licenciju koja omogućuje besplatan pristup, slobodno korištenje, prilagodbu i dijeljenje. DOS se temelji na interaktivnosti, multimedijalnosti, pristupačnosti, responzivnosti i univerzalnom dizajnu. DOS kao otvoreni obrazovni sadržaj doprinosi unaprjeđenju kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i doprinosi dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uvjetima.

Rezultati istraživanja provedenih s učenicima i nastavnicima koja su pratila razvoj DOS-a u I. fazi Projekta ukazuju na dominantnu podršku i dobro prihvaćenje DOS-a kao obrazovnog sadržaja. Nastavnici su istaknuli da je takav otvoreni materijal kvalitetna osnova za daljnji razvoj i unapređenje nove paradigme škole. Mišljenje učenika u većini kategorija podudara se s mišljenjem nastavnika te obje skupine imaju dominantno pozitivnu distribuciju odgovora. Među nizom obilježja ističu se intuitivnost, jednostavnost i zanimljivost korištenja te lakoća snalaženja u nastavnim sadržajima.

Rezultati analitike korištenja DOS-a upućuju na daljnje povećanje broja korisnika, kao i povećanje učestalosti korištenja. DOS osnažuje i pristup “ponesi svoj uređaj” koji je vidljiv u sve većem korištenju na pametnim telefonima. Podaci o pristupu korisnika DOS-u ukazuju na nisku razinu brzog zatvaranja stranica (<3%), što upućuje na kvalitetnije korištenje izrađenih materijala. S obzirom na daljnji razvoj DOS-a, u završnom dijelu rada pozivaju se učenici i nastavnici na uključivanje u sudjelovanje u nadolazećim istraživanjima.

Goran Hajdin
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu
Croatia

Goran Hajdin bavi se znanstveno istraživačkim i stručnim radom vezanim uz teme metodike nastave informatike te primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u odgojno-obrazovnom procesu. Docent je na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija vezanih uz područje pedagogije, didaktike i metodike na diplomskom usmjerenju namijenjenom budućim nastavnicima informatike. Voditelj je pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja nastavnika. U dva mandata bio je pročelnik Katedre za strane jezike i općeobrazovne discipline. Završio je diplomski studij pedagogije i informatologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je doktorirao na Fakultetu organizacije i informatike. Kao suradnik i voditelj sudjelovao je u nizu nacionalnih i međunarodnih projekata (Teach4Edu4, SIMON, OOP4FUN, RAPIDE, AMED, CRISS, e-Škole - I. i II. faza, EDUCODE,…) od kojih je većina povezana s temom IKT-a u odgoju i obrazovanju. Vodio je i sudjelovao u nizu stručnih radionica. Aktivno sudjeluje u osposobljavanju nastavnika i surađuje s većim brojem osnovnih i srednjih škola. Autor je znanstvenih i stručnih radova te je održao prezentacije na znanstvenim i stručnim konferencijama nacionalnog i međunarodnog značaja. Recenzent je u znanstvenim i stručnim časopisima i konferencijama. Posjeduje EUCIP Core certifikat te je predavač i ispitivač EUCIP programa.

Dijana Oreški
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu
Croatia

Dijana Oreški je izvanredna profesorica na Fakultetu organizacije i informatike (FOI) , Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je i doktorirala na FOI-u. U fokusu njezinog rada su velike količine podataka koje se svakodnevno generiraju te primjena strojnog učenja s ciljem otkrivanja korisnog znanja iz tih podataka. U nastavnom radu predaje kolegije vezane uz analizu podataka, strojno učenje i umjetnu inteligenciju. U znanstveno-istraživačkom radu primjenjuje deskriptivnu i prediktivnu analitiku u obrazovanju. Sudjeluje na projektu e-Škole u timu koji radi na razvoju digitalnih obrazovnih sadržaja i scenarija poučavanja. Kao suradnica ili voditeljica sudjelovala je na još niz međunarodnih projekata (Study4Career, IDG CEKOM, DIP2Future, BeeWithApex, EDUBOTS, IRI HYPER, ITEO, CRISS,..). Ističe voditeljstvo znanstvenog projekta SIMON: Inteligentni sustav za automatsku selekciju algoritama strojnog učenja u društvenim znanostima, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost.

Dijana Plantak Vukovac

Croatia

Dijana Plantak Vukovac radi kao izvanredna profesorica na Fakultetu organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za razvoj informacijskih sustava. Nositeljica je predmeta vezanih uz multimediju i interaktivne sustave te suradnica na predmetima iz područja e-učenja i računalom posredovane komunikacije. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova s temama većinom iz primjene multimedije u e-učenju i telerehabilitaciji, dizajna i vrednovanja interaktivnih sustava te dizajna korisničkog iskustva. Kao suradnica i voditeljica sudjelovala je u nizu nacionalnih i međunarodnih projekata (e-Škole, Erasmus+ EDUBOTS i OOP4Fun, HKO Edu4Games, IRI Hyper…). Na FOI-ju je u okviru međunarodnog konzorcija vodila Erasmus+ projekt EDUBOTS posvećen istraživanju nabolje prakse i primjene razgovornih agenata u visokom obrazovanju. Na projektu e-Škole surađuje na podelementu “Razvoj digitalnih sadržaja za učenje i poučavanje". Recenzentica je u znanstvenim časopisima i konferencijama te članica programskog odbora međunarodne znanstvene konferencije Information Systems Development.

Daria Jandrečić
CARNET
Croatia

Daria Jandrečić

Ljerka Čulina
CARNET
Croatia

Ljerka Čulina je voditeljica projekata u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju. Sudjelovala je u nizu domaćih i europskih projekata. Od 2013. godine bavi se područjem primjene IKT-a u nastavi i obrazovnom procesu kroz razne oblike podrške za nastavnike. Prethodnih se šest godina intenzivno bavi poslovima izrade digitalnih obrazovnih materijala za učitelje, nastavnike i učenike.

Potrebno predznanje:

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC