Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
8.9MB

STEAM u zajednici i društvu

Projekt „STEAM u zajednici i društvu“ kroz primjere dobre prakse hrvatskih i europskih škola prikazuje međupredmetnu kolaboraciju STEAM predmeta. Razrađenim, testiranim i poboljšanim programom učenici osnovnoškolskog uzrasta (1. – 8. razred) provodili su volonterske akcije u vlastitoj lokalnoj zajednici. Učenici su spoznali važnost volontiranja, građanskog odgoja te održivog razvoja kao osnove za napredak društva. Konkretno, veliki učenici (predmetna nastava) predavali su malim učenicima (razredna nastava), učenici su također davali instrukcije iz svih predmeta kao potporu u savladavanju nastavnih sadržaja. Projekt „STEAM u zajednici i društvu“ fokusiran je primarno na razvoj građanske svijesti kod učenika koje se kroz projekt priprema za aktivno i učinkovito obavljanje građanske uloge. Učenici kroz projekt upoznaju sebe i svoju ulogu u društvu, ali ujedno uče i prihvaćati različitosti drugih. Učenički osobni integritet razvija se paralelno uz razvoj pozitivnog odnosa s drugima. Iznimno je važno prepoznati vrijednosti solidarnosti, a kroz ovaj projekt učenici rade upravo na tome, kroz samostalno osvještavanje vlastite međuovisnosti s drugim članovima zajednice. Iznenađujuća faza provođenja projekta bila je priključivanje novih učenika iz Ukrajine. Jedan od osnovnih ciljeva projekata bio je rad učenika na dobrobiti svih, a posebno najranjivijih skupina. Učenici koji su sudjelovali u projektu pokazali su iznimnu razinu empatije i svijesti o potrebama drugih, što je osjetno pridonijelo uspješnoj integraciji i inkluziji novih učenika u postojeći obrazovni sustav. Jedan od ključnih dijelova projekta bilo je i promoviranje STEAM-a među mladim djevojkama, kako bi otkrile koje im mogućnosti STE(A)M nudi te kako bi ih ohrabrili na osobni rast i razvoj u smjeru prirodoslovnih znanosti i informatike. Rano otkrivanje vlastitih afiniteta, mogućnosti koje im se pružaju i prilika iznimno je važno, kao što je važno i otklanjanje postojećih predrasuda o STE(A)M-u kao „muškoj disciplini“. Osvještavanje rodne ravnopravnosti također je sastavan dio projekta.

Anita Kanić
Osnovna škola Šestine
Croatia

Učiteljica mentorica informatike. Autorica brojnih digitalnih sadržaja i informatičkih priručnika. NCVVO suradnik i vanjski suradnik učilišta Algebra. Dobitnica nagrada iz područja obrazovanja. Veliko zadovoljstvo pronalazi u radu na raznim projektima i otkrivanju novih metoda rada kako bi učenicima nastavu učinila što atraktivnijom.

Maja Mačinko
Osnovna škola Ivana Cankara
Croatia

Učiteljica savjetnica tehničke kulture. Autorica raznih radova i priručnika za učenike i učitelje, dobitnica brojnih nagrada i priznanja iz područja tehničke kulture. Ambasadorica je i akademski član finske mreže HundrED T4 education ambasador i prva je Hrvatska stipendistica američke ambasade u prestižnom programu IVLP programa u kategoriji Hidden no more: Advancing Woman in STEM fields. Imenovana je Scientix ambasadorom. Također je EU Code Week Leading teacher za Hrvatsku. Urednica je za tehničku kulturu u Školskoj knjizi. Surađivala je na novoj seriji udžbenika i radnih materijalima Svijet tehnike 5.-8. Sudjeluje na brojnim državnim i međunarodnim konferencijama. Preko desetak godina osim redovne nastave bavi se robotikom, automatikom i modelarstvom i vodi udrugu za promicanje tehničke kulture na području Velike Gorice.

Potrebno predznanje: pedagoške kompetencije, iskustvo rada u školi

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC