Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1.7MB

UNAPREĐIVANJE NASTAVE MATEMATIKE POVRATNOM INFORMACIJOM PRIMJENOM PLICKERSA

U akcijskom istraživanju opisana je jedna od strategija koje može utjecati na promjene u nastavi matematike i njeno unapređivanje, a to je strategija postavljanja cilja i davanje povratnih informacija. Svrha ovog akcijskog istraživanja je doprinijeti unapređivanju nastave matematike povratnom informacijom u osnovnoj školi. Na promjene u nastavi matematike utječe i upravljanje njenom organizacijom korištenjem tehnologije aplikacijom Plickers. Upravljanjem nastavom na taj način primjenjujemo elemente suvremene nastave organiziranjem i vođenjem u klasičnoj učionici. Na taj način ostvaruje se veća aktivnost učenika pri usvajanju novih matematičkih sadržaja i koncepata te primanja povratnih informacija. Tijekom tromjesečnog ostvarivanja planiranih aktivnosti primjenom strategije postavljanje cilja i davanja povratnih informacija u nastavi uočili smo: - aktivnost učenika na nastavi matematike - povećana uključenost učenika u nastavu nego u tradicionalno organiziranoj nastavi - učenje učenika, njihov se rad poboljšava - motiviranije učenike – koji vjeruju da mogu učiti, žele učiti, te preuzimaju više kontrolu nad vlastitim učenjem - suvremenu učionica koja postaje mjesto gdje se povratna informacija, uključujući konstruktivnu kritiku, cijeni i smatra produktivnom

Sanela Mužar Horvat
OŠ Hinka Juhna Podgorač
Croatia

Sanela Mužar Horvat. Lives in Belišće, near Osijek. A classroom teacher at the Hinka Juhna Podgorac elementary school; a PhD student in the postgraduate study of contemporary school pedagogy and culture in Osijek.

Potrebno predznanje: using digital technology

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC