Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
8.9MB

Razvoj poduzetništva u osnovnoj školi

Učenici koji pohađaju izvannastavne aktivnosti Mladi matematičari i Mladi informatičari upotrebom računala, sublimacijskog printera i termo preše izrađivali su majice sa logotipom škole. Za uređivanje logotipa koristili su alat za obradu fotografije Photo Pos Pro 4. Istraživali su mogućnosti navedenog alata i izradili različite verzije logotipa škole. Mijenjali su boje, kontrast, dimenzije i slično. Također, učenici su uočili da je logotip potrebno prije ispisa zrcaliti kako bi otisnuti logotip na majici bio pravilno okrenut. Pripremljeni logotip ispisivali su na sublimacijski papir. Prije samog tiska fiksirali su ispisani logotip transfer ljepilom u prahu koje služi kao stabilizator boje na sublimacijskom papiru. Otisnuti papir s logotipom provlači se kroz taj prah koji na sebe veže mokru isprintanu boju. Nakon što su nanijeli prah, logotip je bio spreman za transfer na majice pomoću termo preše. Višestrukim isprobavanjem istraživali su koji su uvjeti izrade (temperatura preše i vrijeme prešanja) potrebni za optimalnu kvalitetu tiska. Uz sami tisak majica, učenici su istražili cijene materijala potrebnih za izradu svoje majice i izračunali troškove ovakve izrade za različite količine majica. Nadalje, učenici su istražili cijene majice s tiskom po narudžbi na tržištu te usporedili sa svojim troškovima. Navedene podatke prikazali su tablicama u Excelu i izradili grafikone koji su prikazivali odnos navedenih cijena. Učenici su na temelju prikaza i analize podataka uočili isplativost pokretanja ovakve vrste posla. Na satovima matematike i informatike učenici su prezentirali rezultate svog istraživanja kolegama iz razreda s ciljem širenja poduzetničkog duha i ideja među vršnjacima. Cjelokupni proces izrade i svih provedenih aktivnosti bit će prikazan u prezentaciji.

Miodrag Maksimović
Osnovna škola Sokolovac
Croatia

Rođen je 24. studenog 1968. godine . Po završetku srednje škole upisuje Rudarsko-geološko-naftni fakultetu u Zagrebu, smjer naftno rudarstvo, na kojem diplomira 30. lipnja 1994. godine i stječe zvanje diplomiranog inženjera naftnog rudarstva. Zbog poteškoća koje su to vrijeme bile prisutne u zapošljavanju, a u nedostatku stručnih kadrova u školstvu prihvaća rad na radnom mjestu učitelja tehničke kulture u OŠ Legrad u Legradu gdje radi od 13.09.1993.godine do 31.08.2002.godine. Tijekom rada u OŠ Legrad završava Pedagoško-psihološku izobrazbu, te uspješno polaže tečaj o osposobljenosti učitelja za vođenje informatičke učionice i rad s računalima u osnovnoj školi. U OŠ Sokolovac dolazi 01.09.2002. godine na radno mjesto učitelja informatike i tehničke kulture. Redovito s učenicima odlazi na natjecanja, te je član Županijskog povjerenstva za pripremu i provođenje natjecanja. U projektu e-Škole drži predavanja učiteljima po školama na nivou Koprivničko-križevačke županije. Početkom 2005. godine imenovan je članom Stručnog povjerenstva za utvrđivanje usklađenosti školskih udžbenika i priručnika s udžbeničkim standardom, nastavnim sadržajima i ciljevima odgojno obrazovnog rada pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa u kojem djeluje po potrebi do sada. Od 2005.-2016. godine je voditelj županijskog stručnog vijeća za učitelje informatike u osnovnim školama Koprivničko-križevačke županije Tri je puta bio mentor pripravnicima, te svojim znanjem i iskustvom pomogao prilikom polaganja stručnog ispita. U izvannastavnom stručnom radu sudjelovao je u nekolicini predavanja i radionica na ŽSV učitelja informatike, ravnatelja, te na Carnetovoj korisničkoj konferenciji. U struci je napredovao kao učitelj mentor i učitelj savjetnik. Trenutno je po drugi puta od 2018. godine učitelj savjetnik.

Tanja Brlek Lončarek
Osnovna škola Sokolovac
Croatia

Rođena je 18. svibnja 1990. godine . Osnovnu školu završila je u Ludbregu, nakon čega upisuje Prvu gimnaziju Varaždin. Po završetku srednje škole upisuje Prirodoslovno matematički fakultet, smjer Matematika, na kojem je diplomirala 2019. i stekla zvanje magistre edukacije matematike i informatike. U Osnovnoj školi Sokolovac zapošljava se 2019. godine na radno mjesto učiteljice matematike i informatike. Redovito s učenicima odlazi na natjecanja i sudjeluje u radu Županijskih stručnih vijeća učitelja informatike i matematike. Aktivno sudjeluje u radu škole kroz povjerenstva za natjecanja, pripreme događanja, Tim za kvalitetu i Tim za e-učenje.

Jelena Hunjadi
Osnovna škola Sokolovac
Croatia

Rođena je 16. srpnja 1992. godine . Osnovnu školu završila je u Donjoj Dubravi, nakon čega upisuje Gimnaziju Čakovec. Po završetku srednje škole upisuje Prirodoslovno matematički fakultet, smjer Matematika, na kojem je diplomirala 2016. i stekla zvanje magistre edukacije matematike i informatike. U Osnovnoj školi Sokolovac zapošljava se 2016. godine na radno mjesto učiteljice matematike. Redovito s učenicima odlazi na natjecanja i sudjeluje u radu Županijskog stručnog vijeća učitelja matematike. Aktivno sudjeluje u radu škole kroz povjerenstva za natjecanja, pripreme događanja, Tim za kvalitetu i Tim za e-učenje.

Potrebno predznanje:

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC