Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Pozvano predavanje: Ivan Marić (SRCE)

petak, 28 listopada 2022
09:30 - 11:00

Šibenik 1 / stream

Predsjednica Programskog odbora: Goran Škvarč, CARNET

E-infrastructure for open science and education 

Modern research and educational processes have become impossible without the advanced research and educational infrastructure, of which e-infrastructure is an integral part. For this reason, e-infrastructure, as a multi-layered and interconnected ecosystem consisting of networks, data centres, advanced computers and software, intermediary systems, data services, information systems and advanced user support, represents a very important part in the system of science and higher education. At the same time, the requirement for openness, which implies availability, transparency, trust and, above all, FAIR access to scientific data and educational materials, are unattainable without the support of an appropriate e-infrastructure.

In the invited lecture, the director of SRCE, Ivan Marić, will talk about the significance and role of e-infrastructure in achieving the principles of open science and open education, but also about achieving the entire digital transformation of the system of science and higher education. Special emphasis will be given to creating an environment that encourages and enables open science, ensuring sustainable resources and services needed to collect, process, store, share and reuse research data and educational content.

SRCE catalogue of services will be presents, that have been designed and developed over the past 20 years with the aim of ensuring all components of the common national e-infrastructure, as well as the enhancement that the completion of the strategic project Croatian Scientific and Educational Cloud (HR-ZOO), as well as the construction of national information of the CroRIS and ISeVO systems, will bring to SRCE services.

The Croatian Open Science Cloud Initiative (HR-OOZ), which is the result of many years of work by numerous stakeholders in the field of open science in Croatia, will also be discussed. Together, HR-ZOO and HR-OOZ form the backbone of open science in Croatia, and act as digital bridges to European e-infrastructures, especially the European Open Science Cloud (EOSC). This significantly contributes to the formation of a modern research and educational space in Croatia and its connection with ERA and EHEA.

 

E-infrastruktura za otvorenu znanost i obrazovanje 

Suvremena istraživanja i obrazovni procesi postali su nezamislivi bez napredne istraživačke i obrazovne infrastrukture a koje je sastavni dio e-infrastruktura. Iz tog je razloga e-infrastruktura, kao višeslojni i međusobno povezani ekosustav koju čine mreža, podatkovni centri, napredna računala i software, posrednički sustavi, podatkovne usluge i informacijski sustavi te napredna korisnička podrška, predstavlja vrlo važan dio sustava znanosti i visokog obrazovanja. Istovremeno, zahtjev za otvorenost koji podrazumijeva dostupnost, transparentnost, povjerenje i nadasve FAIR pristup znanstvenim podacima i obrazovnim materijalima, su neostvarivi bez potpore odgovarajuće e-infrastrukture.

U pozvanom predavanju ravnatelj Srca, Ivan Marić će predstaviti značaj i ulogu e-infrastrukture u ostvarivanju principa otvorene znanosti i otvorenog obrazovanja, ali i cjelokupne digitalne transformacije sustava znanosti i visokog obrazovanja, s posebnim naglaskom na stvaranje okruženja koje potiče i omogućava otvorenu znanost, osiguravajući održive resurse i usluge potrebne za prikupljanje, obradu i pohranu, dijeljenje i ponovnu uporabu istraživačkih podataka i obrazovnih sadržaja.  

Predstavit će katalog usluga Srca koje su u zadnjih 20-tak godina osmišljavane i rađene s ciljem osiguravanja svih komponenti zajedničke nacionalne e-infrastrukture te doprinos koji će donijeti dovršetak strateškog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO),  kao i izgradnja nacionalnih informacijskih sustava CroRIS i ISeVO.

Bit će riječi i o Inicijativi za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ), koja je rezultat višegodišnjeg rada brojnih dionika sustava znanosti i visokog obrazovanja u području otvorene znanosti u Hrvatskoj. Zajedno, HR-ZOO i HR-OOZ čine okosnicu otvorene znanosti u Hrvatskoj, te djeluju kao digitalni mostovi prema europskim e-infrastrukturama, pogotovo Europskom oblaku za otvorenu znanost (EOSC). Time se značajno doprinosi oblikovanju modernog istraživačkog i obrazovnog prostora u Hrvatskoj te njegovog povezivanja s ERA i EHEA. 


E-infrastruktura za otvorenu znanost i obrazovanje
Ivan Marić
eduroam
Dubravko Penezić
Mijo Đerek
Novosti iz sustava AAI@EduHr - Autentikacija kao element sigurnosti
Dubravko Penezić
Mijo Đerek

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC