Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Keynote lecture: Terry Lamb (University of Westminster): "Opening up to multilingualism: Plurilingual and inclusive approaches to integrating learners from migration backgrounds into the classroom"

srijeda, 26 listopada 2022
09:30 - 11:00

Šibenik 1 / stream

Predsjednica Programskog odbora: Klara Bilić Meštrić, CARNET

Abstract /Sažetak

Opening up to multilingualism: Plurilingual and inclusive approaches to integrating learners from migration backgrounds into the classroom

The urgent need to support schools to become more inclusive has been given fresh intensity during recent waves of forced migration from the Middle East and Ukraine. In this talk I will mainly draw on the work of the Supporting Multilingual Classrooms activities co-funded by the European Union and the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe. These include workshops in a range of countries, which enable the development of educational strategies and pedagogies that value multilingualism as a resource for all and draw on plurilingual repertoires and identities in order to enhance access to learning across the curriculum. Throughout the talk, I will refer to research and practice in order to reflect on ways in which mindsets can be shifted to embrace the new reality of superdiverse classrooms and other urban spaces. Reference will also be made to the Council of Europe’s recent Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the importance of plurilingual and intercultural education for democratic culture. 

Otvaranje prema višejezičnosti: Višejezični i inkluzivni pristupi integraciji učenika migranata u učionice

Hitna potreba za podrškom školama da postanu inkluzivnije dobila je novi intenzitet tijekom nedavnih valova prisilnih migracija s Bliskog istoka i Ukrajine. U svom izlaganju uglavnom će se usmjeriti na aktivnosti programa “Podrška višejezičnim učionicama” kojeg sufinancira Europska unija i Europski centar za moderne jezike Vijeća Europe. To uključuje radionice u nizu zemalja koje omogućuju razvoj obrazovnih strategija i pedagogija koje vrednuju višejezičnost kao resurs za sve i oslanjaju se na višejezične repertoare i identitete kako bi se poboljšao pristup učenju kroz kurikulum. Tijekom izlaganja osvrnut će se na istraživanje i praksu o tome kako se način razmišljanja može promijeniti kako bi se prihvatila nova stvarnost superrazličitih učionica i drugih urbanih prostora. Također će se osvrnuti na nedavnu Preporuku Vijeća Europe o važnosti višejezičnog i interkulturalnog obrazovanja za demokratsku kulturu.

 


Opening up to multilingualism: Plurilingual and inclusive approaches to integrating learners from migration backgrounds into the classroom
Terry Lamb
Icelandic education system and Klettaskóli school
Hjörtur Ágústsson
Valgerður Marinósdóttir
Using Assistive technology to be a Good Communication Partner
Hanna Rún Eiríksdóttir

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC