Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Pozvano predavanje: Marin Trošelj (STEMI): "Budućnost se stvara u školama"

srijeda, 26 listopada 2022
14:30 - 15:30

Šibenik 1 / stream

Predsjednica Programskog odbora: Gordana Jugo, CARNET

The future is created in schools

The best way to predict the future is to create it, but do we know what kind of future we want to create? Do we know what kind of society we want to create? The question is not simple, but it is one of the most important that we must talk about more and more. First, we need to know the past to understand the present so that we can face the future. That is why we will first dive into the history of education to see how the development of technology, from the invention of the alphabet, the steam engine, to computers and the Internet, has changed the way we live, work, and teach. Then we will look at what is currently happening around us, in what kind of environment children are growing up to finally look into the future and imagine how to turn schools into places where the future is created.

Budućnost se stvara u školama

Najbolji način za predvidjeti budućnost je stvoriti ju, no znamo li kakvu budućnost želimo stvarati? Znamo li kakvo društvo želimo stvarati?
Pitanje nije jednostavno ali je jedno od najbitnijih oko kojeg moramo sve više razgovarati. Prvo trebamo znati prošlost da bi uopće razumjeli sadašnjost kako bi se mogli suočiti sa budućnosti. Zato ćemo prvo zaroniti u povijest obrazovanja i sagledati kako je razvoj tehnologije, od izuma abecede, parnog stroja pa sve do računala i interneta mijenjao način na koji živimo, radimo i podučavamo. Zatim ćemo pogledati što se trenutno događa oko nas, u kakvom okruženju djeca odrastaju da bi naposljetu usmjerili pogled u budućnost i zamislili kako škole pretvoriti u mjesta u kojima se stvara budućnost.


Budućnost se stvara u školama
Marin Trošelj

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC