Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Pozvana predavanja

petak, 28 listopada 2022
11:30 - 13:00

Šibenik 1 / stream

Predsjednica Programskog odbora: Klara Bilić Meštrić, CARNET

Podučavati generaciju Z: Može li nam TikTok pomoći? 

Mobiteli, digitalne aplikacije i platforme u posljednjih par godina postali su, htjeli-nehtjeli, sastavni dio nastave. U isto to vrijeme, učenici su se ‘navukli’ na novu aplikaciju i kratki i dinamični video-sadržaj karakterističan za TikTok je danas dio njihove svakodnevice.  Možemo li TikTok od odmagača pretvoriti u pomagača u podučavanju? Jer tamo se ne nalaze samo klinci koji se krevelje i plešu, već i prava riznica edukativnog sadržaja! 

Teaching Generation Z: Can TikTok Help Us?

Mobile phones, digital applications and platforms in the last few years have become willy-nilly an integral part of teaching. At the same time, the students were ‘hooked’ on the new application and the short and dynamic video content characteristic of TikTok is now a part of their everyday life. Can we turn TikTok from a distraction to a teaching aid? Because there are not only kids frolicking and dancing, but also a real treasure trove of educational content!

Razmišljanja sveučilišne profesorice o preživljavanju u pandemiji i prelasku na online rad: naučene lekcije i dugoročni učinak

Ova će prezentacija pružiti uvid u autoričino osobno iskustvo prelaska s punog radnog vremena u podučavanju, savjetovanju i međunarodnom partnerstvu licem u lice, na podučavanje i izvršavanje svih drugih profesionalnih obveza u virtualnom okruženju. Autorica, koja radi na University Collegeu u Londonu i koja vodi magistarski studij poučavanja engleskog jezika za govornike drugih jezika, koji je jedan od najpopularnijih magistarskih programa na UCL-u s 900 prijavljenih studenata ove godine, podijelit će svoje osobno iskustvo rada u nepredviđenim uvjetima uzrokovanih krizom i promjenama koje su akademci u visokom obrazovanju doživjeli tijekom pandemije Covida 19. Ova prezentacija ima za cilj sagledati naučene lekcije tijekom pandemije i njezino dugoročno nasljeđe na naše trenutno podučavanje i profesionalni angažman.

 

Reflections of an academic on surviving the pandemic and move to online work: Lessons learnt and the long-term impact

This presentation will provide insights into the author’s personal experience of going from full time teaching, consultancy and international partnerships in person, to teaching and conducting all other professional engagements online. The author, who is based at University College London and who leads MA in Teaching English to Speakers of other languages pre- service, which is of the most popular MA programmes at UCL with 900 aplicants this year, will share her own experience of working around the unforseen crisis and changes academics in higher education endured during Covid 19 pandemic. This presentation aims to look at lessons learnt during the pandemic and its long term legacy on our current teaching and professional engagement.

 

 


Podučavati generaciju Z: Može li nam TikTok pomoći?
Antonija Bilić Arar
Razmišljanja sveučilišne profesorice o preživljavanju u pandemiji i prelasku na online rad: naučene lekcije i dugoročni učinak
Dina Mehmedbegović-Smith

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC