Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Pozvano predavanje: Petar Jandrić (Tehničko veleučilište Zagreb, University of Wolverhampton): "What is postdigital?"

petak, 28 listopada 2022
09:30 - 11:00

Kornati / stream

Predsjednica Programskog odbora: Jeremy Knox, The University of Edinburgh, the Centre for Research in Digital Education

What is Postdigital? (9:30 - 10:30)

Since 2000, the concept of the postdigital has rapidly spread throughout diverse fields of human interest. Depending on the context, the postdigital has developed in various directions and carries different meanings. While there are good reasons for why the postdigital should not be firmly defined, there is a need to describe its many facets and their implications. This presentation describes the main uses of the postdigital in the arts, humanities, and social sciences, and their implications for educational research and practice.

Što je postdigitalno?

Od 2000. godine koncept postdigitalnog se brzo proširio na razna područja ljudskog interesa. Ovisno o kontekstu, postdigitalno se razvilo u različitim smjerovima i nosi različita značenja. Iako postoje dobri razlozi zašto postdigitalno ne treba strogo definirati, postoji potreba za opisom njegovih brojnih aspekata i njihovih implikacija. Ova prezentacija opisuje uporabu postdigitalnog u umjetnosti, humanističkim i društvenim znanostima te njihove implikacije na obrazovna istraživanja i praksu.

 


What is postdigital?
Petar Jandrić

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC