Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Plenarno predavanje: Boris Jokić (Institut za društvena istraživanja): "Ulovljeni između Tik-Toka i školskog igrališta – perspektive djece i mladih o korištenju digitalnih tehnologija"

četvrtak, 27 listopada 2022
16:30 - 18:00

Šibenik 1, Šibenik 2 / online

Predsjednica Programskog odbora: Anita Dremel, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

“Caught between Tik-Tok and the school playground – perspectives of children and young people on the use of digital technologies”

The impact of digital technology on the lives and development of children and young people is the subject of numerous polarizing public debates ranging from ‘the moral panic’ and calls for bans to advocacy of unrestricted use from a very early age. The voice of children and young people is rarely included in public, professional and scientific forums. Although insufficiently included, this voice is crucial for understanding the practices and perspectives of current generations.

‘Ulovljeni između Tik-Toka i školskog igrališta – perspektive djece i mladih o korištenju digitalnih tehnologija’ 

Utjecaj digitalne tehnologije na živote i razvoj djece i mladih predmet je brojnih polarizirajućih rasprava u javnosti koje se kreću od ‘moralne panike’ i poziva za zabranama do zagovaranja neograničenog korištenja od vrlo rane dobi. Rijetko se u javnim, stručnim i znanstvenim forumima uključuje glas djece i mladih. Premda nedovoljno uključen, taj je glas ključan za razumijevanje praksi i perspektiva trenutnih generacija.

U predavanju ‘Ulovljeni između Tik-Toka i školskog igrališta – perspektive djece i mladih o korištenju digitalnih tehnologija’ prvi će puta biti predstavljeni rezultati istraživanja o iskustvima djece i mladih u digitalnom okružju i njihovim stavovima o utjecaju digitalnih tehnologija na živote i društvo. U istraživanju, financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost, sudjelovalo je više od 16 000 učenika petih i sedmih razreda osnovnih te trećih razreda srednjih škola iz 165 hrvatskih škola. Poseban naglasak u predavanju posvećen je utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na vrijeme boravka u digitalnom okružju te strukturu aktivnosti učenika različitih generacija. Prezentirat će se i podaci o percepciji utjecaja digitalnih tehnologija na učenje i obrazovanje, ali i na ostale važne dijelove života mladih poput prijateljstava, obiteljskih odnosa i zaljubljivanja. 

In the lecture ‘Caught between Tik-Tok and the school playground – perspectives of children and young people on the use of digital technologies’, the results of research on the experiences of children and young people in the digital environment and their views on the impact of digital technologies on lives and society will be presented for the first time. In the research, financed by the Croatian Science Foundation, more than 16,000 fifth and seventh grade elementary school students and third grade secondary school schools from 165 Croatian schools participated. Special emphasis in the lecture is devoted to the impact of the COVID-19 pandemic on the time spent in the digital environment and the structure of the activities of students of different generations. Data on the perception of the impact of digital technologies on learning and education, but also on other important parts of young people’s lives, such as friendships, family relationships and falling in love, will also be presented.


Ulovljeni između Tik-Toka i školskog igrališta – perspektive djece i mladih o korištenju digitalnih tehnologija
Boris Jokić

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC