Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Svečano otvaranje konferencije. Plenarno predavanje: Vernesa Smolčić (Prirodoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

srijeda, 26 listopada 2022
17:30 - 19:30

Šibenik 1, Šibenik 2 / online

Predsjednica Programskog odbora: Ana Smoljo i Tomislav Rožić, CARNET

Openness, access, interconnectedness and identity in science 

In her lecture, Vernesa Smolčić will use examples from her career and the fields of astronomy and astrophysics to explain the importance of teamwork and connection in science, programming in working with large databases, and open access to data and knowledge at all levels of openness, emphasizing the importance of versatile identities of scientists.

Otvorenost, pristup, povezanost i identitet u znanosti

Vernesa Smolčić će u predavanju kroz primjere iz svoje karijere i područja astronomije i astrofizike proći kroz važnost otvorenosti, timskog rada i povezanosti u znanosti, programiranju u radu s velikim bazama podataka, te otvorenog pristupa podacima i znanju na svim razinama, naglasivši i važnost svestranih identiteta znanstvenika/ca. 

 

Student hackathon - pitching

Učenički hackathon - pitching


Otvorenost, pristup, povezanost i identitet u znanosti
Vernesa Smolčić

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC